Aalsmeer en Amstelveen gaan weeffouten herstellen

Het college van Aalsmeer heeft het rapport van de  geschilcommissie Amstelveen-Aalsmeer, dat onder meer betrekking heeft op een verschil van inzicht over doorbelasting van ICT kosten bestudeerd. Zij is de geschilcommissie erkentelijk voor haar werkzaamheden en legt zich neer bij het gegeven advies. Hiermee zet het college een streep onder het verleden en gaat met Amstelveen in gesprek over toekomstige samenwerking.

Streep eronder
De geschilcommissie constateert dat de samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen om verschillende redenen niet goed functioneert. Ze adviseert beide gemeenten om een streep te zetten onder het verleden en in gesprekken over toekomstige samenwerking de weeffouten en onduidelijkheden uit het verleden te herstellen.

Financiële afdoening
Het college van Aalsmeer waardeert dat op haar aangeven de geschilcommissie een omissie over het budgetrecht van de gemeenteraad in het concept-rapport heeft hersteld. Zij kan leven met de voorgestelde financiële afdoening van het ICT geschil en de BTW kwestie.

Afname structurele bijdrage
Wethouder Bart Kabout is voor Aalsmeer het bestuurlijke aanspreekpunt voor het geschil. ’Wij leggen ons neer bij de financiële uitkomst van het advies van de geschilcommissie. Het advies is dat Aalsmeer over de periode 2019–2022, naast de basisbijdrage ook voor extra incidentele en structurele ICT-kosten bijdraagt. Voor de jaren 2021 en 2022 vindt alleen indexering van kosten plaats waarbij voor 2022 nog onduidelijk is of de huidige samenwerkingsvorm nog bestaat’ aldus wethouder Kabout. ‘De uitkomst betekent een afname van 45% van de incidentele en 30% van de structurele bijdrage in vergelijking tot eerder berekende bijdragen door Amstelveen’.

Het college Aalsmeer ziet voldoende aanknopingspunten in het rapport om met Amstelveen in gesprek te gaan over toekomstige samenwerking. Het rapport van de geschilcommissie, de brief hierover aan de gemeenteraad en de zienswijze van het college van B&W kan u hier raadplegen op de website van de gemeente Aalsmeer.

Foto: Gemeentehuis

Gepubliceerd: 19 maart 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×