Gemeenten luiden noodklok over crisis in de sierteelt

De gemeenten Westland, Aalsmeer, Uithoorn en Katwijk zien door de coronacrisis een ongekende economische klap in de sierteelt aankomen. Zonder vele andere gedupeerden te kort te doen, vragen de burgemeesters van genoemden gemeenten aandacht voor de sierteeltsector. In en rond Westland, Aalsmeer en Katwijk zitten de Royal Flora Hollandvestigingen, de handelsbedrijven en heel veel kwekers.

Burgemeester Bouke Arends: “De sierteelt is een belangrijke drager van onze lokale economie en meer dan 30 procent van de werkgelegenheid komt op het conto van de sierteelt. Het wegvallen van de afzet in binnen- en buitenland betekent een omzetverlies van 20 miljoen per dag en 400 miljoen per maand. Zonder steunmaatregelen zal een zeer groot deel van de bedrijven in ernstige problemen geraken. Als burgemeester van Westland doe ik daarom met mijn collega’s van Aalsmeer, Uithoorn en Katwijk een dringende oproep aan het kabinet om de sierteeltsector met tijdelijke maatregelen door deze ongeëvenaarde crisis heen te leiden.”

Voortbestaan op het spel
Volgens burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer, die ook spreekt namens zijn collega Pieter Heiliegers van Uithoorn/De Kwakel, staat het voortbestaan van de bedrijven op het spel. “Het voorjaar is normaal gesproken een piekperiode. De omzet van bedrijven in deze periode zal een fractie bedragen van de omzet in dezelfde periode vorig jaar. Veel werknemers dreigen hun baan te verliezen. Voor veel bedrijven, zowel kwekers als handelsbedrijven, dreigt zonder tijdelijke crisismaatregelen een faillissement.”

Diepgeworteld
Volgens de burgemeesters hebben naast het kabinet de banken een belangrijke rol. “In de laatste 75 jaar hebben we geen crisis meegemaakt die met de Coronacrisis te vergelijken is. De banken kunnen gebruik maken van de extra middelen die de ECB beschikbaar stelt voor noodkredieten. Daarvoor is borgstelling van de rijksoverheid nodig.”
Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk benadrukt het belang van de veiling voor de lokale gemeenschap. “De sierteelt is diep geworteld in onze lokale samenleving. In veel families werkt de een op de veiling, een tweede bij een kweker en een derde bij een exporteur. Daarmee heeft de huidige crisis een impact op het hele dorp.”

Investeringen in infrastructuur
Zowel de lokale, provinciale als de rijksoverheid hebben de afgelopen periode volop geïnvesteerd in het optimaliseren van de infrastructuur rond de locaties van Royal FloraHolland. Dat is gedaan vanwege de grote economische betekenis. Als de sector niet overeind gehouden wordt, worden die investeringen teniet gedaan. Dat mag niet gebeuren. Welvaart en welzijn van onze burgers staat op het spel. Vanwege de concentratie van de hele keten worden de bedrijven en de werkgelegenheid in onze gemeenschappen extra getroffen. Zonder noodmaatregelen is het risico zeer groot dat er onherstelbare schade wordt geleden. Dat vraagt om acute maatregelen van het Kabinet.

Als burgemeesters en lokale gemeenschappen van Aalsmeer, Uithoorn, Katwijk en Westland zijn zij trots op de sierteelt en voelen zij zich daarmee sterk verbonden.

Gepubliceerd: 15 maart 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×