Corona-informatie in begrijpelijke taal

De overheid, organisaties en media verspreiden veel informatie over het coronavirus. Er zijn echter 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. Voor deze laaggeletterden is de informatie over het coronavirus veel en moeilijk. De Stichting Lezen en Schrijven vindt het van levensbelang dat iedereen in Nederland deze informatie begrijpt. Daarom bundelen zij begrijpelijke informatie voor laaggeletterden op hun website. Op lezenenschrijven.nl/corona staan links naar posters, flyers en video-animaties. Iedereen kan de materialen downloaden en gebruiken. Ook zetten zij zich ervoor in dat laaggeletterden tijdens de coronacrisis kunnen blijven leren.

Overzicht
Veel mensen hebben vragen over de maatregelen die nodig zijn vanwege het coronavirus. Ook zijn veel overheden, bedrijven, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties op zoek naar informatiemiddelen voor hun burgers, klanten en medewerkers. Op de website geven zij een overzicht van informatie in begrijpelijke taal. De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Daarom wordt de website regelmatig aangevuld.

Begrijpelijke taal
Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “Via allerlei kanten krijgt het Nederlandse publiek berichten over het coronavirus. Van de overheid, van ziekenhuizen, in winkels, van werkgevers, enzovoorts. Zo’n 2,5 miljoen mensen zijn laaggeletterd. Het voorkomen en verminderen van het coronavirus lukt alleen als íedereen de informatie en de te nemen maatregelen begrijpt. Daarom zetten we informatie in begrijpelijke taal op één plek: lezenenschrijven.nl/corona.”

Foto: Rijksoverheid.nl

Gepubliceerd: 1 april 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×