Buitenveldertbaan vier weken buiten gebruik

Schiphol voert tussen vrijdag 22 mei en vrijdag 19 juni onderhoudswerkzaamheden uit aan de Buitenveldertbaan en een omliggende rijbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de Buitenveldertbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. De werkzaamheden hebben naar verwachting geen gevolgen voor het baangebruik, door het lage aantal vliegbewegingen momenteel.

Aangepast baangebruik
De Polderbaan en Kaagbaan worden bij voorkeur zoveel mogelijk ingezet, omdat de aan- en uitvliegroutes over minder dicht bewoond gebied komen dan van andere banen. Er zal tijdens het onderhoud naar verwachting weinig vliegverkeer zijn dat gebruik maakt van een andere baan dan de Polderbaan en Kaagbaan. Welke start- of landingsbaan wordt ingezet, hangt af van onder andere de wind- en weersomstandigheden. Bij harde zuidwesten- tot westenwind kan het mogelijk zijn dat de Schiphol-Oostbaan wordt ingezet. Deze is alleen beschikbaar voor startend verkeer in of landend verkeer uit noordoostelijke richting. De Buitenveldertbaan en de Oostbaan volgen voor een deel dezelfde vliegroutes.

Planning gewijzigd
De Buitenveldertbaan zou oorspronkelijk één week volledig buiten gebruik zijn voor onderhoud en drie weken minder in gebruik zijn door de eerste fase van onderhoud aan een omliggende rijbaan. Door het geringe aantal vliegbewegingen op de luchthaven is het geplande onderhoud samengevoegd met onderhoud aan op- en afritten van de baan en onderhoud aan de omliggende rijbaan dat voor later dit jaar gepland stond. De Buitenveldertbaan hoeft daarom later dit jaar niet opnieuw buiten gebruik genomen te worden, zoals oorspronkelijk was gepland.

Werkzaamheden
Aan de start- en landingsbaan zelf wordt regulier onderhoud uitgevoerd waarbij de bovenste laag van het asfalt en markering worden hersteld waar nodig, de hemelwaterafvoer wordt schoongemaakt en geïnspecteerd, bekabeling en elektra worden gecontroleerd en omliggende grasvelden worden gemaaid. Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de op- en afritten van de Buitenveldertbaan.
Aan de omliggende rijbaan wordt groot onderhoud uitgevoerd. Daarbij wordt ruim 26.000 ton asfalt gefreesd, afgevoerd en weer aangebracht, 10 kilometer markering aangebracht, 25 kilometer bekabeling vervangen en 335 lampen vervangen. Deze werkzaamheden gaan door tot 29 juni. Tijdens de laatste tien dagen is er sprake van werkzaamheden waarbij de Buitenveldertbaan wel ingezet kan worden.

Bewoners met vragen
Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Dat is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan via telefoonnummer 020-6015555 of het raadplegen van de website. Onder invloed van het weer en operationele verstoringen kan de planning veranderen.

Foto: schiphol.nl

Gepubliceerd: 21 mei 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×