Gemeenteraad vanuit de Burgerzaal op RA-TV

Op donderdag 18 juni komt de voltallige gemeenteraad om 20.00 uur voor het eerst weer bijeen sinds de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis. Dat is mogelijk door een speciale vergaderopstelling in de Burgerzaal, de publiekshal in het Raadhuis. De gemeenteraad maakt in ieder geval de komende drie raadsvergaderingen tot aan het zomerreces gebruik van de Burgerzaal. De vergaderingen zijn nog niet toegankelijk voor publiek. U kunt deze live volgen via de uitzending op internet of via het tv kanaal van de lokale omroep Radio Aalsmeer.

Onderwerpen
De gemeenteraad bespreekt komende donderdag o.a. de jaarrekening 2019, daarmee legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de beleidsvoornemens die de gemeenteraad in de begroting van vorig jaar heeft vastgelegd.
Ook de actualisering grondexploitaties ultimo 2019, het lintenbeleid en overige deregulerende maatregelen, het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020 – 2023 en het concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid worden besproken. Tenslotte wordt ook de herziening Nota bodembeheer 2013 besproken.De gemeenteraad bespreekt het voorstel om de Nota bodembeheer 2019 inclusief de bodemkaarten vast te stellen.

De volledige agenda met vergaderstukken kunt u inzien via deze link. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of achteraf terugkijken. De vergadering kunt u ook volgen via het tv kanaal van Radio Aalsmeer (kanaal 12 van Caiway, of kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort).

Gepubliceerd: 15 juni 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×