Welke dienstverlening wilt u van de gemeente?

In het najaar van 2019 heeft de gemeente Aalsmeer besloten dat huidige wijze van samenwerken met Amstelveen niet haar voorkeur heeft. Daarom is Aalsmeer gestart een zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen. De bestuurlijke zelfstandigheid van Aalsmeer staat niet ter discussie. Aalsmeer wil een betaalbare, transparante dienstverlening bieden die tevens nabij en zichtbaar is. Hierbij is een goed beeld van de wensen die er leven in Aalsmeer noodzakelijk. De gemeente Aalsmeer wil daarom van inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven weten welke dienstverlening zij in de nabije toekomst van de gemeente verwachten. 

Belangrijke keuzes
De gemeente moet belangrijke keuzes gaan maken over de aan te bieden dienstverlening, de wijze van uitvoering van taken en met welke partners dat georganiseerd moet worden. Daarom wordt een onderzoek onder inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven gehouden in de vorm van een representatieve steekproef. De geselecteerde deelnemers worden hiervoor per brief uitgenodigd. De gemeente wil graag weten wat de ondervraagden belangrijk vinden, wat ze waarderen aan Aalsmeer, wat verbeterpunten zijn en hoe zij met de gemeente in contact willen staan.

Toekomstbestendig
De representatieve steekproef wordt gehouden aan de hand van een digitale vragenlijst die in ongeveer tien minuten kan worden ingevuld. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe de inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven met de gemeente in contact willen staan. De antwoorden op de vragen zijn van groot belang voor de manier waarop de gemeente taken gaat uitvoeren en met welke partners dat georganiseerd gaat worden.

De gemeente Aalsmeer is zich er van bewust dat het door de coronacrisis geen normale tijden zijn. Toch denkt de gemeente juist nu graag samen met u na over de nabije toekomst. Want alleen samen maken we van de gemeente Aalsmeer een toekomstbestendige gemeente met betaalbare dienstverlening op maat.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 11 juni 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×