Grootschalig gezondheidsonderzoek GGD

Aalsmeer – De GGD Amsterdam is gestart met een grootschalig gezondheidsonderzoek, de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’. Het onderzoek vindt plaats onder inwoners van 18 jaar en ouder uit Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Uit het bevolkingsregister zijn willekeurig meer dan 50.000 inwoners geselecteerd en per post uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst gaat onder meer over ziekten en aandoeningen, roken, voeding en bewegen, alcohol- en drugsgebruik, psychische gezondheid, mantelzorg en de leefomgeving. Nieuw in 2020 zijn vragen over het coronavirus en de coronacrisis. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland en geeft inzicht in de gezondheid, de leefgewoonten en de
zorgbehoefte van de bevolking. De resultaten helpen de GGD en de gemeenten bij het opstellen van hun gezondheidsbeleid. De gemeenten gebruiken de uitkomsten voor het organiseren van gezondheidsactiviteiten, bijvoorbeeld ondersteuning van mantelzorgers en activiteiten om meer te bewegen.

Online of papier
Meedoen kan op twee manieren: online of op papier Inwoners die de vragenlijst online invullen, kunnen na afloop voor een aantal onderwerpen hun eigen resultaten lezen, bijvoorbeeld over alcoholgebruik en gewicht. Op basis van de ingevulde antwoorden krijgen de respondenten tips voor hun leefstijl. Voor inwoners die de vragenlijst liever schriftelijk willen invullen, is een papieren vragenlijst beschikbaar.

Resultaten in 2021
De GGD’en in Nederland voeren de GGD Gezondheidsmeter in het najaar van 2020 uit samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daardoor komen voor een groot aantal thema’s nationale cijfers beschikbaar waarmee de lokale cijfers vergeleken kunnen worden. De eerste resultaten komen in 2021 op de website Gezondheid in Beeld van de GGD Amsterdam: ggdgezondheidinbeeld.nl.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 22 september 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×