Eerste bewonersoverleg Kudelstaart sinds coronavirus

Kudelstaart – Op maandagavond 28 september om 20.00 uur, houdt de Dorpsraad Kudelstaart voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer een Bewonersoverleg. Dit gebeurt onder de beperkende voorwaarde dat er niet meer dan 40 personen aanwezig kunnen zijn, rekening houdend met de 1,5 meter richtlijn. Vooraf aanmelden is verplicht, zodat er zicht is op het aantal bezoekers. Bij dit alles blijft de algemene richtlijn: blijf thuis bij verkoudheidsklachten, ook als je in contact bent geweest met iemand met klachten. U kunt zich aanmelden via de mail: jacjoverbeek@caiway.nl.

De Dorpsraad wil in gesprek over een aantal actuele zaken. Op de concept agenda staan meerdere punten. Zo wordt de dijkverzwaring van de Kudelstaartseweg toegelicht door vertegenwoordigers van het Waterschap AGV. Projectleider fietspaden dhr. Leuven licht de renovatie van het fietspad aan de Kudelstaartseweg (en andere fietspaden) toe. Ook komen andere verkeerskundige maatregelen ter sprake, zoals de renovatie van de Ambachtsheerweg en het fietspad langs de Bachlaan. Ook is er informatie uit de Werkgroep Groen en herinrichting speeltuintjes.

De Dorpsraad hoopt u weer te ontmoeten op maandagavond 28 september in het Dorpshuis, mits u zich van te voren hebt opgegeven.

Gepubliceerd: 22 september 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×