Raadsvergadering over Waterfront live op RA-TV

Donderdag 17 september vergadert de gemeenteraad onder meer over de realisatie van het project Waterfront. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het definitief ontwerp van het Waterfront en instemming te verlenen voor het afwijken van de geldende bestemmingsplannen, zodat B&W de vergunning voor het project kunnen verlenen.

De vergadering heeft een feestelijk tintje want burgemeester Gido Oude Kotte reikt deze avond de certificaten uit aan de deelnemers van de workshop Politiek Bewust.

De raad behandelt daarnaast o.a. de volgende agendapunten:
– Voorziening planmatig gebouwonderhoud
– Beschikbaar stellen budget voor raadsvergaderingen in de Burgerzaal-
– Wijziging Gedragscode privacy en persoonsgegevens Aalsmeer 2020
– Burgerinitiatief van de Stichting werkgroep Fort Kudelstaart
– Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2020
– Zienswijze Begroting Vervoerregio Amsterdam 2021 en de concept Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2028

De vergadering begint om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis en is te volgen via het Radio Aalsmeer-TV.

Gepubliceerd: 15 september 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×