Werkzaamheden Van Cleeffkade beginnen eerste helft 2021

Aalsmeer – De werkzaamheden aan het kruispunt van de Burgemeester Kasteleinweg met de Van Cleeffkade en de Oosteinderweg in Aalsmeer starten in 2021. De aanleg van o.a. een rotonde stond gepland voor september 2020, maar kon door een issue met kabels en leidingen niet uitgevoerd worden.

Uit overleg met lokale ondernemers, de gemeente en andere stakeholders kwam de wens naar voren om de werkzaamheden naar 2021 door te schuiven, omdat dit minder hinder veroorzaakt voor de omgeving in de  drukke decembermaand. Daarom heeft de provincie Noord-Holland akkoord gegeven om de werkzaamheden door te schuiven.  Zodra bekend is wanneer aannemer Dura Vermeer de rotonde gaat aanleggen, volgt hierover informatie via bewonersbrieven, de website en Facebook.

Het project HOVASZ
De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Máximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.

Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: hovasz@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina.

Gepubliceerd: 8 oktober 2020 om 21:27 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×