Behandeling Programmabegroting op Radio Aalsmeer-TV

Aalsmeer – In de Programmabegroting 2021 staan de plannen van de gemeente voor volgend jaar en wat deze plannen gaan kosten. De gemeenteraad stelt het geld voor deze plannen beschikbaar door de begroting vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders voert deze plannen vervolgens uit. Het vaststellen van de begroting voor volgend jaar is daarmee één van de belangrijkste momenten voor de raad om sturing te geven. Omdat het alle plannen voor volgend jaar betreft, is hier een aparte raadsvergadering over.

Behoedzaam financieel beleid
Deze programmabegroting is de eerste stap in het proces waarin het college en de gemeenteraad gezamenlijk toewerken naar een financieel evenwichtig meerjarenperspectief voor Aalsmeer. Om richting de toekomst de begroting sluitend te houden heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota deze zomer een motie aangenomen. Hiermee heeft de raad het college aangegeven langs welke lijnen verder in de toekomst tot een sluitende begroting kan worden gekomen. Dit is noodzakelijk voor het behouden van een toekomstbestendige, financieel gezonde positie van Aalsmeer.

Vergadering zonder publiek
Vanwege de gezondheidscrisis vergadert de gemeenteraad in de Burgerzaal en zonder publiek. U kunt de vergadering volgen via de live uitzending op internet of via het TV-kanaal van Radio Aalsmeer (RA-TV). De vergadering begint om 20.00 uur.

Foto: Aalsmeer Vandaag | Arjen Vos (archief)

Gepubliceerd: 3 november 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×