Absoluut Aalsmeer verlaat college- en raadsprogramma

Aalsmeer – Het botert al een tijdje niet tussen de fractie van Absoluut Aalsmeer en de andere raadsfracties, dit heeft ertoe geleid dat de fractie van Absoluut Aalsmeer heeft besloten om per 1 januari 2021 het, mede door deze fractie ondertekende collegeprogramma en het raadsprogramma, te verlaten. Dat met de lokale partij in een persbericht.

“Het structureel negeren van de uitgangspunten van het collegeprogramma en het raadsprogramma, het niet informeren van onze fractie over lopende zaken of het categorisch vermijden van contact door de andere raadsfracties, op een enkele uitzondering na, de wijze van handelen van sommige raadsleden en de soms neerbuigende toon van enkele collega raadsleden richting Absoluut Aalsmeer, heeft de fractie van Absoluut Aalsmeer doen besluiten om het collegeprogramma niet nog langer te onderschrijven. Ook het raadsprogramma zal niet meer de leidraad zijn van het handelen van de fractie”, aldus AA.

Uniek experiment
En dat vindt de partij enorm jammer: “Het waren juist de voormannen van Absoluut Aalsmeer, Peter Smolders en Dick Kuin, die tijdens de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college pleitten voor een vorm van samenwerking die noch een coalitie, noch een oppositie vorm bevatten.” Een uniek experiment die niet veel in het land wordt onderschreven, maar waarvoor de gemeente Aalsmeer wel een goede voedingsbodem leek te hebben.

De afgelopen maanden deed de handelswijze van sommige fracties in verschillende dossiers de fractieleden van Absoluut Aalsmeer regelmatig de wenkbrauwen fronsen: “Het ene moment verklaarden fracties dat de in het verleden gemaakte afspraken spijkerhard zijn en op andere momenten dat de in het verleden gemaakte afspraken aan de kant geschoven konden worden. Absoluut Aalsmeer is van mening dat dit geen goed doet aan de betrouwbaarheid die een gemeentebestuur zou moeten uitstralen.

Onbetrouwbaar
Tevens is de fractie van Absoluut Aalsmeer verbolgen dat in een openbare vergadering is aangegeven dat de fractie ‘onbetrouwbaar’ zou zijn. “Later is dit genuanceerd en werd onbetrouwbaar vervangen door onberekenbaar. Dit zijn heftige en krachtige termen waaruit geen respect naar elkaar blijkt en die een samenwerking vanuit een menselijke maat in de weg staat”, verklaart de plaatselijke partij. “Het klopt dat Absoluut Aalsmeer niet met alle winden meewaait en een eigen koers houdt. Wel altijd binnen de gemaakte afspraken met de raad. Wanneer dat wordt gekwalificeerd als onbetrouwbaar, dan zegt dat iets over de intentie van de andere fracties en raakt dat ons diep.”

Unaniem
Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat Absoluut Aalsmeer zich meer en meer ging afvragen of we met elkaar nog wel voldoen aan de uitgangspunten waarop de inwoners van Aalsmeer recht hebben. “Naar onze mening houdt dat in dat de raadsleden, gekozen door de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart, zich inzetten voor diezelfde inwoners en partijbelangen soms aan de kant kunnen zetten.” Daarom heeft de fractie van Absoluut Aalsmeer unaniem besloten om per 1 januari 2021 het, mede door deze fractie ondertekende collegeprogramma, te verlaten en vanaf het nieuwe jaar in de oppositie rol zich in te zetten voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart.

Menselijke maat
Toch zal Absoluut Aalsmeer het collegeprogramma, daar waar het uitgangspunten en programma van de partij dit niet in de weg zit, respecteren. “Tegelijk zal dat af en toe botsen. Daar zijn we inmiddels gewend mee om te gaan dus we zijn er klaar voor. Vast staat dat we het eerste en belangrijkste punt van ons programma trouw blijven; de menselijke maat, in alle beslissingen die de
raad moet nemen”, besluit AA het bericht.

Gepubliceerd: 28 december 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×