Bijdrage uit noodfonds voor Historische Tuin

Aalsmeer – Gemeenten hebben samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het provinciaal noodfonds. Door de bundeling van krachten kunnen gemeenten en provincie 100 instellingen in Noord-Holland steunen om de COVID-19 crisis door te komen. De provincie stelt 65% van de verwachte financiële schade beschikbaar wanneer de gemeente 35% bijdraagt.

De Historische Tuin ontvangt een tegemoetkoming van € 31.119,- uit het noodfonds voor culturele instellingen in Noord-Holland. De subsidie wordt gegeven voor misgelopen inkomsten in 2020 door COVID-19. De gemeente had al eerder de aanvraag van de Historische Tuin goedgekeurd en € 16.756,- uit het gemeentelijke noodfonds beschikbaar gesteld.

Uitdagingen
Wethouder Cultuur Wilma Alink: “Ik ben heel blij dat we voor de Historische Tuin een beroep hebben kunnen doen op het fonds dat de provincie beschikbaar heeft gesteld. Culturele instellingen staan door COVID-19 voor grote uitdagingen. Door deze samenwerking met de provincie kan de Historische Tuin haar belangrijke werk voor onze gemeente ook in 2021 voortzetten. Dat is belangrijk voor Aalsmeer.”

Van de beschikbare € 11 miljoen uit het provinciale fonds is nu € 6,5 miljoen uitgekeerd aan uiteenlopende culturele instellingen in de provincie. De gemeenten en provincie zetten het resterende budget in om de vervolgschade bij culturele instellingen in de eerste helft van 2021 te beperken. De focus zal hierbij liggen op de middelgrote podia en musea.

Foto: Historische Tuin | Arjen Vos

Gepubliceerd: 1 december 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×