Duurzaamheidsfonds Aalsmeer stopt

Aalsmeer – Op 31 december 2020 stopt het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer in de huidige vorm. Het fonds wordt opgevolgd door de nieuwe aanpak: ‘Servicepunt Energieadvies’. Dit servicepunt gaat naar verwachting in maart volgend jaar van start. Het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer richtte zich op aanvragen voor onderzoek naar verduurzaming van meerdere woningen zoals een straat, buurt of VVE. Ook konden aanvragen voor onderzoek naar zonne-energieprojecten waarbij inwoners van Aalsmeer kunnen profiteren van de stroom. Het Servicepunt Energieadvies is bedoeld voor inwonerscollectieven, VvE’s, kleine particuliere verhuurders en maatschappelijke organisaties, zoals scholen. Het servicepunt wordt het loket waar initiatiefnemers uit Aalsmeer terechtkunnen voor advies en ondersteuning bij collectieve zonne-energieprojecten en het verduurzamen van hun gebouwen.

Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink: “Met het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer hebben we afgelopen jaren goede resultaten bereikt. Er is een CO2 reductie bereikt die vergelijkbaar is met de reductie die duizend zonnepanelen realiseren. Maar de procedures zijn ingewikkeld en tijdrovend, zowel voor de inwoners als voor de gemeente. Met het Servicepunt Energieadvies brengen we daar verandering in. De nieuwe aanpak maakt het voor aanvragers makkelijker om met verduurzaming aan de slag te gaan.”

Energiebesparende maatregelen
Het Duurzaamheidsfonds heeft diverse bewonersinitiatieven ondersteund. Zo hebben bewoners van de Wilgenlaan gezamenlijk een duurzaamheidsonderzoek laten financieren door het Duurzaamheidsfonds. Vervolgens hebben ze bepaald welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt waren en zijn ze begonnen met het isoleren van hun woningen. Bovendien onderzoeken ze nu de mogelijkheden om een Energiecoöperatie op te richten.

VvE in actie
Een ander mooi voorbeeld komt van de bewoners van de VvE Weteringsstraat/ Zijdstraat. Zij waren in het verleden zelf al actief met het treffen van energiebesparende maatregelen. Maar de wens bestond ook om zonnepanelen aan te schaffen. Via een voorlichtingsavond van de gemeente kwamen ze in aanraking met het Duurzaamheidsfonds. De bewoners hebben met subsidie een onderzoek laten uitvoeren en op basis daarvan besloten om collectief zonnepanelen aan te schaffen. Ook hebben verschillende VvE-leden extra zonnepanelen voor eigen gebruik aangeschaft.

Aanvragen nog mogelijk in 2020
Overweegt u als collectief om nog gebruik te maken van het huidige fonds? Neemt u dan snel contact op met de gemeente via duurzaamheidsfonds@aalsmeer.nl. Op de website www.aalsmeer.nl/duurzaamheidsfonds staat meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 1 december 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×