Gemeenteraad wil onderzoek voor- en nadelen vliegverkeer

Aalsmeer – De gemeenteraad heeft opnieuw een aantal stappen gezet in de strategie van de gemeente voor beperking van de vlieghinder. In de raadsvergadering van 10 december riep een unanieme raad het college op een maatschappelijke kosten-baten analyse te laten uitvoeren van het vliegverkeer van Schiphol. Dit soort onderzoek brengt de effecten van beleid in kaart en wordt ook door de Rijksoverheid gebruikt.

De gemeenteraad blijft op zoek naar mogelijkheden om het weerbarstige dossier van vlieghinder te adresseren bij het Rijk. Een maatschappelijke kosten-baten analyse brengt de effecten van het vliegverkeer van en naar Schiphol op het gebied van onder andere milieu, gezondheid, klimaat en leefomgeving samen in één rapport. Het bijzondere van een dergelijk onderzoek is dat ook aspecten van waarde die niet direct een prijskaartje hebben, zoals geluidshinder, gezondheid en het gevoel van onveiligheid, in geld worden gewaardeerd. Het onderzoek dient aan de richtlijnen van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving te voldoen, zodat de minister en de Eerste en Tweede Kamer niet om de uitkomsten van de maatschappelijke voor- en nadelen van het vliegverkeer heen kunnen.

Steun aan stichting tegen Vlieghinder
De gemeenteraad sprak in de raadsvergadering eveneens eensgezind steun uit voor het werk van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder. Nu de Luchtvaartnota opnieuw groei van het aantal vluchten laat zien, hebben de diverse bewonersgroeperingen in Aalsmeer en Kudelstaart zich verenigd in deze stichting. De bewonersgroepen pleiten al jaren voor maatregelen tegen de hinder, echter zonder resultaat. In de Luchtvaartnota staan geen normen om de gezondheid van omwonenden en het milieu voldoende te beschermen, terwijl de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dringend adviseert dit wel te doen. Op basis daarvan heeft de stichting besloten het over een andere boeg te gooien en is het voornemen een rechtszaak tegen de Staat aan te spannen. De stichting denkt dat daar ongeveer € 150.000 voor nodig is. Inmiddels is er al een crowdfundingsactie gestart. De stichting wil graag steun van de gemeente om het benodigde bedrag op te halen.
De gemeenteraad wees het verzoek van de stichting om ook een financiële bijdrage te leveren af met als argument dat de gemeente altijd de bestuurlijke route dient te bewandelen en overheden elkaar niet met rechtszaken dienen te bestrijden.

Foto: Schiphol.nl

Gepubliceerd: 15 december 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×