Nieuwe telecommast bij Proosdijhal

Kudelstaart – Omwonenden van de Proosdijhal is het al opgevallen; er staan opeens twee telecommasten naast elkaar bij de sporthal in Kudelstaart. Dit wordt niet een nieuwe blijvende situatie, de oude mast was aan vervanging toe. Zodra de nieuwe mast in gebruik is genomen, wordt de oude mast ontmanteld en verwijderd. Sinds 2014 heeft provider Vodafone de mast aan de Edisonstraat in gebruik. Vorig jaar werd een vergunning aangevraagd en verleend voor het vernieuwen van de mast.

Mast mag bij woonbebouwing
De gemeente geeft alleen een vergunning voor het plaatsen van de mast, het gebruik ervan is aan de provider. Bij het verstrekken van de vergunning is aansluiting gezocht bij het standpunt van de regering en de Gezondheidsraad dat de voorhanden zijnde onderzoeken op dit moment geen aanleiding geven om te oordelen dat deze mast niet bij woonbebouwing mag worden geplaatst.

Straling
Omwonenden en de dorpsraad Kudelstaart hebben vragen gesteld over de plaatsing van de mast. Een aantal omwonenden maakt zich daarbij zorgen over mogelijke straling. De gemeente verwijst voor de landelijke richtlijnen van de overheid betreffende straling naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling .

Foto: Gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 11 december 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×