Polderbaan 13 weken dicht voor onderhoud

Schiphol – Luchthaven Schiphol voert van 25 januari tot 26 april groot onderhoud uit aan de Polderbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. 

Aan de Polderbaan wordt grootschalig onderhoud uitgevoerd. Er wordt een oppervlakte van 600.000 vierkante meter vernieuwd. Voor het onderhoud aan de start- en landingsbaan en omliggende rijbanen wordt 150.000 ton asfalt aangevoerd en verwerkt. Daarbij wordt voor 60% gebruik gemaakt van asfalt dat in hetzelfde onderhoud wordt verwijderd en gerecycled. Naast vernieuwing van de oppervlakte wordt onder andere 70 kilometer bekabeling aangebracht en worden er 2.100 baanlampen vervangen door een duurzamere LED-variant met een langere levensduur.

Deze periode van groot onderhoud aan de Polderbaan wordt ook meteen benut door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) om het Instrument Landing System (ILS) van de baan te vervangen. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan.

Aangepast baangebruik
In de onderhoudsperiode is de Polderbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. De Zwanenburgbaan zal in zuidelijke richting (voor vliegtuigen die vanuit het noorden gaan landen) meer in gebruik zijn. Overdag zal bij noordenwind het vliegverkeer indien mogelijk starten vanaf de Zwanenburgbaan, afhankelijk van de omstandigheden van het moment, of van de Buitenveldertbaan. Voor nachtvluchten in deze periode is een ontheffing aangevraagd voor het starten vanaf de Zwanenburgbaan. Incidenteel kan bij harde noordoostenwind de Kaagbaan naar het noordoosten (richting 06) worden ingezet als startbaan.

Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud kunnen hierdoor de Polderbaan en de Zwanenburgbaan – vanwege de werkzaamheden aan taxibanen (26 apr – 17 mei) en onderhoud aan de Zwanenburgbaan zelf (17 mei – 6 juni) – niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan.

 

Foto: Schiphol.nl

Gepubliceerd: 8 januari 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×