Realtime inzicht in vliegbewegingen

Aalsmeer – Op zeven punten in de gemeente Aalsmeer staan sinds vorig jaar installaties van Sensornet die het geluid van vliegtuigen in kaart brengen. De gemeente, de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) en Sensornet hopen dat veel inwoners hiermee accurate cijfers over aantallen en frequenties van passerende vliegtuigen gaan ophalen.

Dat vliegtuigen impact hebben op veel mensen in Aalsmeer is bekend. Dat geldt voor zowel geluid als de luchtkwaliteit. Maar hoeveel, hoe vaak en hoe lang? Hierover zijn al heel veel rapporten verschenen, waarin vaak sprake is van “berekende jaargemiddelde waarden”. Een groot aantal bewoners vroeg naast die berekende geluidsniveaus om metingen die realtime inzicht geven in het geluid van de vliegtuigpassages. Om die reden heeft de Gemeente aan het onafhankelijke meetinstituut Sensornet BV opdracht gegeven om met haar Geluidsnet accurate gegevens over aantallen en frequenties van passerende vliegtuigen beschikbaar te stellen.

Gegevens delen met inwoners
De realtime informatie van de zeven meetpunten binnen onze gemeente vindt u op www.sensornet.nl. Binnen enkele seconden zullen de bolletjes zich aanpassen naar de meest actuele meetresultaten. De gemeente wil graag brede bekendheid voor de site. “Wij delen deze gegevens uiteraard graag met alle inwoners”, zegt wethouder Schipholzaken Bart Kabout. “Wij willen minder hinder boven onze gemeente en het inzicht in de feitelijke aantallen en frequenties van vliegtuigpassages is daarvoor nuttig”.

Meten is weten
De stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) wil de overheid via de rechter dwingen tot het treffen van wettelijke maatregelen tegen de negatieve effecten van de luchtvaart. RBV hecht veel waarde aan eigen metingen binnen de gemeente. “Het is van belang dat iedereen deze gegevens kan zien, of je nu veel of weinig last ondervindt van de vliegtuigen”, zegt Ineke Loogman van RBV. “Deze cijfers geven inzicht in het echte lawaai dat door de vliegbewegingen wordt veroorzaakt. Dat is nuttig als de civiele procedure van start gaat. Er geldt immers meten is weten!”.

Vliegtuiggeluid en omgevingsgeluid
De meetresultaten op de pagina betreffen niet alleen vliegtuiggeluid maar ook de geluidsniveaus als ander omgevingsgeluid aanwezig is. “Om het geluid van vliegtuigen te onderscheiden van het overige geluid worden verschillende hoogwaardige en moderne methoden toegepast”, zegt Ron Maas van Sensornet. “Denk hierbij aan slimme analytische algoritmes, maar ook kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence)”. De resultaten hiervan worden beschikbaar gesteld aan de specialisten binnen de Gemeente.

Aalsmeer en Kudelstaart
Op de pagina kun je klikken naar meer details van de meetpunten in Aalsmeer of Kudelstaart. In de meeste gevallen ziet u op deze webpagina ook realtime vliegtuigen passeren. Voor de eenvoud heeft Sensornet voor u de stijgende vliegtuigen rood gekleurd en de dalende blauw. Als u met de muis op een dergelijk vliegtuig klikt, krijgt u meer gegevens te zien over deze vlucht.

Gepubliceerd: 20 januari 2021 om 12:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×