Wethouder Kabout: “Verleggen starts Aalsmeerbaan onacceptabel”

Aalsmeer – In het kader van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt onderzoek gedaan naar de effecten van een verlegging van de startroute van de Aalsmeerbaan van Schiphol. “De zwaarst belaste woongebieden gaan er nog verder op achteruit”, stelt wethouder Schipholzaken Bart Kabout. “Wat ons betreft is dat onacceptabel”.

De wethouder heeft aan de ORS werkgroep, die zich buigt over de eventuele verlegging van de startroute, een brief geschreven waarin hij duidelijk afstand neemt van de mogelijke verschuiving van de route. In de brief, die is te lezen op de site van de gemeente, stelt Kabout dat de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart in het recente verleden al teveel op hun bord hebben gekregen als het gaat om hinder. “Elke maatregel voor hinderreductie moet er wat ons betreft op gericht zijn dat iedereen er in meer of mindere mate op vooruit gaat”, zegt de wethouder. “Verschuiving van hinder is in die definitie nooit hinderbeperking”.

Bochtstraal bij Leimuiden
Volgens de wethouder is het van belang om in een onderzoek naar de (geluids)effecten van een bepaalde maatregel de bredere context te zien. Zo ondervindt Aalsmeer hinder van drie start- en landingsbanen, is de bochtstraal bij Leimuiden recent verkort ten nadele van Kudelstaart en staat de leefbaarheid in woongebieden dichtbij de luchthaven steeds meer onder druk. Bovendien spelen op rijksniveau de Aanvullingsregeling Omgevingswet die de mogelijkheden tot woningbouw en ontwikkeling verder dreigt te beperken en een Luchtvaartnota die de deur open zet voor verdere groei van het aantal vluchten. “Binnen deze brede context kunnen wij niet anders concluderen dan dat iedere maatregel die leidt tot verdere verslechtering van het akoestische leefklimaat van onze inwoners er één teveel is”, zegt de wethouder.

“Sigaar uit eigen doos”
In de brief wordt aangegeven dat geprobeerd is mee te denken over de kwestie van het verleggen van de startroute in relatie tot maatregelen die de negatieve effecten ervan zouden wegnemen. Maar de maatregelen die nu worden voorgesteld maken sowieso al onderdeel uit van het Uitvoeringsplan Hinderreductie. “Als dit wordt ingezet als wisselgeld voor het verleggen van de startroute is het een klassieke sigaar uit eigen doos”, zegt wethouder Kabout. “Ik kan onze inwoners echt niet meer uitleggen dat deze maatregel die voor meer lawaai zorgt in Aalsmeer en Kudelstaart er ook nog wel bij kan”.

Gepubliceerd: 20 januari 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×