Verbeterde verdeling sociale huurwoningen

Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Diverse colleges van B&W in de regio Amsterdam hebben hiertoe al besloten. In Aalsmeer besluit het college hierover op 2 maart 2021 en de gemeenteraad op 8 april 2021. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in gaat.

Actief zoeken
Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of aan iemand met een urgentieverklaring. Sociale huurwoningen zijn schaars, de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de hele regio boven de tien jaar. Omdat urgenties alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend, is er nu een groep woningzoekenden die dringend een woning nodig heeft maar daar geen kans op maakt.

Extra punten
In het nieuwe systeem komen mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod doordat niet alleen wachttijd (inschrijfduur) leidend is, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken bouwen woningzoekenden extra punten op. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van bewoners uit de regio over woonruimteverdeling.

Verbetering
Wethouder Wonen Robert van Rijn: “Het nieuwe verdeel systeem van huurwoningen is een verbetering voor mensen die actief zoeken. Door deze aanpassing gaan de woningen naar de mensen die ze het hardst nodig hebben en maken ook jongeren, als ze actief zoeken, meer kans.

Na akkoord van alle 15 gemeenten in de regio wordt het beleidsvoorstel door gemeenten verwerkt in de lokale huisvestingsverordeningen. De gewijzigde verordeningen worden naar verwachting medio 2021 vastgesteld waarna de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 ingaan gaan.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 17 februari 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×