Participatie voor nieuwe participatievisie

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer vindt uw uw mening belangrijk en werkt daarom aan een nieuwe participatievisie. Maar een participatievisie kan natuurlijk niet tot stand komen zonder de input van bewoners en ondernemers. De weg naar deze nieuwe visie start met een enquête. Hoe wilt u betrokken worden bij het gemeentelijk besluitvormingsproces?

Bewonersparticipatie is sterk in ontwikkeling. Deels heeft dit maken met dat bewoners steeds vaker willen meepraten over onderwerpen die hen raken. Daarnaast roept de landelijke overheid ook op tot eerdere, betere en bredere participatie. Door de komst van online participatie is dat makkelijker en laagdrempeliger mogelijk dan ooit. Dit alles bij elkaar vraagt om een nieuwe participatievisie.

Aansluiting
Wethouder Participatie Wilma Alink: “Ik vind alle signalen uit de samenleving belangrijk voor wat wij doen. Inbreng van bewoners zorgt ervoor dat beleid en projecten beter aansluiten op de praktijk. En daar heeft iedereen baat bij. Of het nou een Right to Challenge is of een ander idee om de gemeente beter te maken, als gemeente moeten we altijd open staan voor wat onze inwoners belangrijk vinden. Dat is voor mij het vertrekpunt voor onze nieuwe participatievisie.”

Enquête
Op het participatieplatform van de gemeente, participatie.aalsmeer.nl, staat tot en met 24 maart een enquête om te peilen hoe inwoners en ondernemers denken over participatie. Hoe willen mensen betrokken worden en over welke zaken willen zij meepraten? Willen ze dit graag digitaal participeren, of liever met bijeenkomsten? Dit zijn belangrijke punten, die alle inwoners aangaan. Omdat Aalsmeer relatief veel Poolse inwoners heeft, is het ook mogelijk om deze enquête in het Pools in te vullen.

De planning is dat de nieuwe participatievisie in concept klaar is in september. Dan krijgen inwoners en ondernemers de mogelijkheid om hier op te reageren. Later in het najaar wordt de nieuwe visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Vanzelfsprekend hebben inwoners en andere belanghebbenden ook dan de mogelijkheid om in te spreken op dit onderwerp.

Gepubliceerd: 3 maart 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×