Aalsmeer voorloper met registratie arbeidsmigranten

Aalsmeer – Woensdag 21 april is officieel een nieuwe proces voor de inschrijving van arbeidsmigranten gestart. De firma Ruigrok geeft digitaal gegevens door aan de gemeente. Hierdoor wordt het inschrijfproces verkort en op een snelle, doeltreffende manier verblijfsgegevens van werknemers uit EU landen vastgelegd. Hiermee is Aalsmeer koploper in Nederland.

EU-burgers zijn vrij om te reizen, te werken en zich te vestigen in andere EU-lidstaten. Als zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich registreren als ingezetene van een gemeente in de Basis Registratie Personen (BRP). Hierdoor krijgt hij of zij een BSN dat nodig is om in Nederland te kunnen werken. Tot voor kort werd er niet altijd een verblijfsadres of andere contactgegevens vastgelegd in de BRP waardoor er slecht zicht waar de arbeidsmigrant verbleef. Hierdoor was kans op ondermijning en was niet duidelijk wie waar woonde en liep de gemeente geld mis omdat het gemeentefonds is gebaseerd op het aantal inwoners.

Woon- en adresfraude
Loco-burgemeester Robert van Rijn: “We willen natuurlijk dat alle inwoners van Aalsmeer in de BRP zijn opgenomen om woon- en adresfraude te voorkomen. Daarnaast vind ik het nog belangrijker dat de EU-burgers die hier komen werken dit kunnen doen in een veilige woonsituatie. Met dit nieuwe proces voor inschrijving van arbeidsmigranten weten we, in geval van een calamiteit, wie op een bepaald adres woonachtig is.”

Sinds 14 april zet de gemeente tijdens de woensdagavond twee balies van Burgerzaken in voor de inschrijving van de arbeidsmigranten. Er wordt gewerkt op afspraak. Na deze pilot worden mogelijkheden onderzocht om deze samenwerking ook op te zetten met andere werkgevers van arbeidsmigranten.

 

Gepubliceerd: 28 april 2021 om 15:17 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×