Alleen bebouwing aan rand Heegstrapark

Aalsmeer – Op 3 december 2020 is er in de gemeenteraad van Aalsmeer onder de projectnaam ‘Opheliahof’ gesproken over mogelijke woonbebouwing in het Heegstrapark. Het Heegstrapark is de groenstrook / park langs de zuidwestzijde van de Burgemeester Kasteleinweg, gelegen tussen de 1e J.C. Mensinglaan en de Ophelialaan.

Uit de omgeving zijn hier veel reacties op gekomen en voor de raadsvergadering van 3 december 2020 is een petitie met ruim 400 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Gido Oude Kotte.
Wethouder Robert van Rijn: “Wij betreuren de onrust die onbedoeld bij omwonenden en belanghebbenden is ontstaan. Uiteraard hebben wij alle reacties serieus genomen en zijn wij intern, met de omgeving en de raadsleden hierover in overleg gegaan. De uitkomst hiervan is dat wij nu alleen de altijd al geplande bebouwing aan de kop van 1e J.C. Mensinglaan toestaan en niet in het park.”

Omdat de gemeente geen grondeigendom heeft aan de andere kant van Heegstrapark (aan de kant van de Ophelialaan) wordt hier nu door de gemeente niet actief op ingezet. Het gemeentebeleid richt zich erop dat deze locatie op termijn kan worden her ontwikkeld naar woningen, maar hiervoor zijn wij afhankelijk van een initiatief van anderen.

Op 20 april jl. is de gemeenteraad hierover geïnformeerd en heeft het college uitgebreid uitleg gegeven over de aanleiding, de uitwerking, en het vervolg van de bouwplannen voor het Heegstrapark. De gemeenteraad heeft nog de gelegenheid om te reageren op deze raadsbrief.

Gepubliceerd: 28 april 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×