Noodverordening voor Koningsdag

Aalsmeer – Koningsdag vieren we dit jaar wederom thuis. Het is niet toegestaan bijeen te komen met groepen mensen uit verschillende ‘bubbels’ op straat, plein, eilandjes in de Westeinderplassen of met groepen boten op het water. Gezamenlijk hebben politie, brandweer en gemeentelijke handhaving zich goed voorbereid op Koningsdag in Aalsmeer. Hoewel er wordt uitgegaan van het naleven van de regels, wordt er ook rekening gehouden met enkelen die dat niet van plan zijn te doen. Om ongeregeldheden te voorkomen die zich eerder in 2020 voordeden, heeft burgemeester Gido Oude Kotte een noodverordening uitgevaardigd die geldt voor alle wateren en de daarin gelegen eilanden van de gemeente Aalsmeer.

In de noodverordening wordt onder andere verboden om op Koningsdag 27 april vanaf 07.00 uur tot 28 april 00.00 uur met meer dan twee boten in groepsverband bijeen te zijn. Ook is het verboden om in dit gebied in bezit te zijn van alcohol, lachgascilinders, vuurwerk en apparatuur voor het maken van versterkt geluid, of deze zaken te vervoeren.

Niet aanmeren
Let op! Er geldt ook een verbod op varen of aanmeren in de Brandewijnsloot tussen de ringvaart en de Kleine Poel gedurende de periode dat de noodverordening van kracht is. Dit is inclusief de passantensteiger gelegen aan het Praamplein.
Het is tevens verboden in groepen groter dan twee personen bijeen te zijn. Bewoners van hetzelfde adres zijn hiervan uitgezonderd. Op overtreding van de regels in de noodverordening staan stevige boetes of zelfs een tijdelijke gevangenisstraf. Deze noodverordening is na te lezen op de website van de gemeente Aalsmeer.

Coronamoeheid
Burgemeester Gido Oude Kotte: “Het is voor ons allemaal belangrijk om de regels te volgen. Ik roep iedereen op om deze Koningsdag nog klein te vieren. Natuurlijk heb ik begrip voor de ‘coronamoeheid‘ die bij ons allemaal toeslaat. Maar het perspectief op versoepeling van de regels op korte termijn is gunstig nu de vaccinatiegraad steeds verder toeneemt. Ik ga er vanuit dat de Aalsmeerse feesten in september weer royaal gevierd kunnen worden.”

Gepubliceerd: 26 april 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×