Online raadsvergadering over toewijzing huurwoningen

Aalsmeer – Aanstaande donderdag vergadert de gemeenteraad wederom digitaal. Op de agenda staan  een aantal interessante onderwerpen. Zo wordt het beleidsvoorstel ‘fundamentele herziening toewijzing sociale huurwoningen’ behandeld. Er is in de hele regio een groot tekort aan sociale huurwoningen en de gemiddelde wachttijd is inmiddels meer dan tien jaar. Daarom is er beleid om het schaarse aanbod via Woningnet zo eerlijk mogelijk toe te wijzen. Na een intensief lokaal en regionaal participatietraject ligt er nu een nieuw voorstel. Straks speelt niet alleen de inschrijfduur (wachtpunten) een rol, maar ook de inspanning die woningzoekenden verrichten om een woning te vinden (zoekpunten) en de specifieke persoonlijke omstandigheden (situatiepunten). De verwachting is dat met name jongeren en starters hiervan zullen profiteren, omdat zij nu door een beperkte inschrijfduur nauwelijks kans maken op een sociale huurwoning. Ook blijft het mogelijk om een deel van de woningen toe te wijzen op basis van urgentie of maatwerk.

Werkwijze gemeenteraad
Tevens staan ‘wijzigingen van de werkwijze van de gemeenteraad, raadscommissies en presidium’ op de agenda. De eigen werkwijze van gemeenteraad, raadscommissie en presidium was ook aan een herziening toe. Hiermee verbetert de structuur van vergaderingen. Nieuw in het voorstel is dat wanneer een raadslid zich afsplitst van een fractie hij of zij zelfstandig raadslid van de gemeenteraad wordt. In de huidige situatie vormt hij of zij een eigen eenmansfractie. De commissievergaderingen krijgen een vaste voorzitter, wat de herkenbaarheid voor bewoners ten goede komt. Voor verdere professionalisering van de raad worden tevens functieprofielen vastgesteld voor de voorzitters van de raadscommissies en
plaatsvervangend voorzitter van de raad.

De volledige agenda met vergaderstukken kunt u inzien via de link Live vergadering gemeenteraad 8 april 2021. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of terugkijken. De vergadering is ook te volgen via RA-TV, het tv-kanaal van Radio Aalsmeer. De vergadering begint om 20.00 uur.

Gepubliceerd: 1 april 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×