Aalsmeer wil toekomstbestendige bedrijventerreinen

Aalsmeer – In de agenda Economie en Recreatie en Toerisme van de gemeente Aalsmeer is vastgelegd dat Aalsmeer het lokale en regionale vestigingsklimaat voor bedrijven wil versterken. Een onderdeel daarvan is een passend en toekomstbestendig aanbod van bedrijventerreinen. Donderdag 27 mei heeft de gemeenteraad de ‘Strategie Werklocaties’ vastgesteld. Hierin zijn de strategische lijnen opgenomen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Op de drie grootste bedrijventerreinen: Greenpark Aalsmeer, Royal Flora Holland en Hornmeer, wordt al ruim 40 % van de totale werkgelegenheid gerealiseerd. Daarnaast wordt in de strategie ingegaan op een aantal gemengde (voormalig) glastuinbouwgebieden en de lintgebieden: Schinkelpolder, Bovenlanden-Oosteinderweg, Tussen de Linten, Aalsmeer-Oost, Bachlaan/Cactuslaan en Glastuinbouwgebied Kudelstaart. Deze zijn binnen de Greenport Aalsmeer deels aangemerkt als toekomstbestendig glastuinbouwgebied en deels aangemerkt als maatwerk- of transformatiegebied.

Aantrekkelijk
“De ‘Strategie werklocaties Aalsmeer’ is ontwikkeld om het aanbod van de Aalsmeerse bedrijventerreinen zowel kwalitatief als kwantitatief goed aan te laten sluiten op de wensen en eisen van (toekomstige) gebruikers”, zegt wethouder Robert van Rijn. “Hierdoor kunnen gevestigde bedrijven blijven doorgroeien en uitbreiden en blijft Aalsmeer aantrekkelijk als vestigingslocatie voor overige bedrijven. Het is een toekomst gerichte strategie met een bijpassend ambitieus uitvoeringsprogramma.”

Nieuw Ondernemend Aalsmeer, ondernemers uit verschillende sectoren, overige stakeholders, raadsleden en medewerkers van uiteenlopende beleidsvelden hebben allemaal meegedacht bij het opstellen van dit document. Dit heeft geresulteerd in een strategie met visie naar de toekomst van Aalsmeer.

Meer informatie over de strategie kunt u lezen op aalsmeer.nl/bedrijventerreinen.

Gepubliceerd: 31 mei 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×