Algemene Beschouwingen op TV Aalsmeer

Aalsmeer – Donderdag 24 juni vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer over de Kadernota. Traditiegetrouw het moment waarin politieke partijen hun Algemene Beschouwingen uitspreken. In de Kadernota worden de inhoudelijke keuzes gemaakt voor de begroting voor volgend jaar. De vergadering vindt ‘s middags plaats in de Raadzaal. Voor het eerst in hele lange tijd is publiek bij de raadsvergadering weer van harte welkom.

Verantwoording
Op de agenda staan verder andere financiële stukken, zodat de raad over een volledig beeld beschikt. Met de Jaarrekening 2020 legt het college verantwoording af over de resultaten van het gevoerde beleid, zowel financieel als qua doelstelling. In de 1e Bestuursrapportage 2021 geeft het college aan of de uitvoering van plannen voor dit jaar nog op koers ligt of dat bijstelling op gebied van prioriteiten of financiën nodig is. Een financiële bijstelling van de begroting valt onder het budgetrecht van de gemeenteraad.

TV Aalsmeer
Elke fractie heeft in de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen acht minuten spreektijd om een visie te geven op de koers van Aalsmeer voor de komende jaren. Er wordt dus niet vergaderd over actuele voorstellen, maar over het totale beleid van de gemeente voor 2022 met een vooruitblik richting 2023-2025. Belangrijk is dat de gemeente later dit jaar een zogenaamde ‘sluitende begroting’ voor 2022 bij de Provincie Noord-Holland aanlevert. Dat is een begroting waarin inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Vandaar dat alle financiële onderwerpen in samenhang worden besproken, zodat partijen elkaar kunnen bevragen op mogelijke consequenties van voorgestelde plannen.

De vergadering begint om 14.00 uur en u kunt deze in het Raadhuis bijwonen. Uiteraard is de vergadering ook via de website en op TV Aalsmeer te volgen.

Gepubliceerd: 16 juni 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×