Plannen voor woningen in de Oosteindedriehoek

Aalsmeer – Dinsdag 8 juni heeft het college besloten om de concept startnotitie voor de Oosteindedriehoek deelgebied 1 vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Deze concept startnotitie geeft aan dat er in dit deelgebied enkele honderden woningen, een basisschool en aanvullende voorzieningen komen. De woningen en voorzieningen komen in het gebied tussen de Legmeerdijk en de Aalsmeerderweg aansluitend op Nieuw Oosteinde.

Wethouder Robert van Rijn: “Het uitgangspunt van de Aalsmeerse Woonagenda 2020 is om betaalbare woningen te realiseren voor diverse doelgroepen. In de Oosteindedriehoek kunnen we nog een groot aantal woningen bouwen die goed aansluiten bij deze uitgangspunten. Ook sluit dit bouwplan mooi aan bij de bestaande bouw van Nieuw Oosteinde.”

Informatieavond
Op maandag 28 juni 2021 worden de plannen digitaal gepresenteerd voor omwonenden/bewoners. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen aan projecten.aalsmeer@amstelveen.nl. Na aanmelding krijgen zij op 28 juni, een link om bij de presentatie aanwezig te zijn.

Wat is een startnotitie?
De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden in de startnotitie voorwaarden gesteld aan de openbare ruimte met de onderdelen groen, water en parkeren. Het is in deze fase nog niet mogelijk om al in te schrijven voor de woningen.

Verdere procedure
De concept startnotitie ligt vanaf 18 juni 2021 tot en met 15 juli 2021 ter inzage. Inwoners kunnen in deze periode een reactie geven op deze startnotitie bijvoorbeeld via participatie.aalsmeer.nl. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd opgenomen in een ‘nota van beantwoording’ en meegezonden naar de gemeenteraad die uiteindelijk de startnotitie vaststelt. Na vaststelling van de startnotitie maakt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan.
De Oosteindedriehoek maakt deel uit van het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost. In dit deelgebied hebben een aantal partijen waaronder Eigen Haard, aangegeven hier woningbouw te willen realiseren.

Gepubliceerd: 16 juni 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×