Nieuw Regionaal Programma Laaggeletterdheid

Aalsmeer – Gemeente Aalsmeer werkt met zeven andere gemeenten samen in het Meerjarig Regionaal Plan Laaggeletterdheid Groot-Amsterdam en het uitvoeringsplan Taaloffensief. Op 1 juni ondertekende wethouder Wilma Alink het regionale akkoord voor Aalsmeer in het Taalpunt in de bibliotheek.

In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen die taalproblemen hebben. Dat zijn niet alleen mensen met een migratieachtergrond maar juist ook veel autochtone Nederlanders. In Aalsmeer is 7 procent van de inwoners laaggeletterd. Hoewel er veel activiteiten worden aangeboden om de taal te leren, is het aanpakken van laaggeletterdheid lastig omdat mensen zich vaak schamen. Gelukkig zijn er ambassadeurs die het taboe durven te doorbreken.

Wethouder Zorg Wilma Alink: “Moeite hebben met taal heeft niets te maken met intelligentie. Het gaat vooral om het krijgen van kansen en niet iedereen krijgt in zijn jeugd dezelfde kansen. Dat is niet iets om je voor te schamen. Wij willen als gemeente die kansen alsnog bieden aan volwassenen die moeite hebben met lezen en of schrijven én hun kinderen. Deze regionale samenwerking zorgt voor nog betere mogelijkheden voor onze inwoners.”

Samenwerking
Als je laaggeletterd bent, kan dat enorme gevolgen voor je leven hebben. Zo blijkt dat laaggeletterden vaker bijstand nodig hebben en vaker last hebben van eenzaamheid. Ook kampen laaggeletterden vaker met armoede- en gezondheidsproblematiek. Dit alles beïnvloedt thuis ook de leersituatie van kinderen en mede daardoor gaat laaggeletterdheid vaak over van generatie op generatie. De gemeentelijke samenwerking heeft verschillende voordelen. Zo kunnen cursisten makkelijker aansluiten bij een traject in Amsterdam of bij hun werkgever. Ook komt er een gezamenlijk communicatiecampagne om Nederlandstalige laaggeletterden te bereiken. Onderdeel van de aanpak is het Taalakkoord, gericht op werkgevers. Omdat veel inwoners regionaal werkzaam zijn, ligt samenwerking hier voor de hand. Daarnaast zet Aalsmeer de lokale aanpak voort.

Taalpunt Aalsmeer
Heeft u of iemand in uw omgeving moeite met lezen en/of schrijven? Dan kunt u vrijblijvend voor meer informatie terecht bij het Taalpunt in de bibliotheek. Coördinatoren Hélène Homan, Wilma Tackenkamp en Jan van Veen zijn hier iedere dinsdag aanwezig van 11.00 tot en met 13.00 uur. Zij kunnen ook bereikt worden via hun steun en toeverlaat Corrie de Boer van de bibliotheek of via telefoonnummer 06-1325 2518. Het taalpunt is onderdeel van het Taalhuis Amstelland. De formele taalscholing is volledig aangesloten bij allerlei vormen van taalonderwijs die door vrijwillige inzet zijn ontstaan. Naast het terugdringen van laaggeletterdheid bij anderstaligen, wordt veel aandacht gegeven aan Nederlandstalige inwoners met een taalachterstand.

Foto: Wethouder Wilma Alink tekent het RPL

Gepubliceerd: 1 juni 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×