Ondanks huidige tijd sluitende programmabegroting

Aalsmeer – De landelijk toenemende druk op gemeentefinanciën, het herstel uit de coronacrisis en ambities zoals versnelling woningbouw en op het gebied van infrastructuur stelt Aalsmeer voor stevige uitdagingen. Desondanks is het gelukt de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 financieel sluitend te krijgen. Het college en de gemeenteraad werken samen aan financiële stabiliteit zodat na de verkiezingen het nieuwe bestuur ruimte heeft voor keuzes. De gemeenteraad behandelt de programmabegroting op 11 november.

Om richting de toekomst de begroting sluitend te houden heeft de gemeenteraad vorige jaar via een motie kaders gesteld. Het college is langs deze lijnen tot een evenwichtige invulling van de programmabegroting en meerjarenperspectief gekomen.

Tijdens de COVID-19 pandemie heeft het gemeentebestuur inwoners en ondernemers gesteund waar mogelijk. De beperkende maatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor de lokale samenleving, zowel maatschappelijk als economisch. De structurele financiële effecten hiervan zullen naar verwachting pas in de loop van 2022 duidelijk worden. Behoedzaamheid is en blijft daarom belangrijk.

Gepubliceerd: 15 oktober 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×