Kinderraad: eenzaamheid, zwerfafval en verkeer

Aalsmeer – De nieuwe kinderraad van Aalsmeer is dit schooljaar inmiddels twee keer bijeen geweest. Onder uitstekend voorzitterschap van kinderburgemeester Anne van Duijn zijn de meest uiteenlopende onderwerpen in de raad besproken. De vijftien kinderen van acht verschillende basisscholen zetten zich in voor een veilige, schone en sociale gemeente.

Van katten die dreigen te verdrinken in een moddersloot, de sluiting van het hondenveldje bij café Gouweteen (Hornmeer) tot zeer onveilige verkeerssituaties; het komt allemaal aan de orde in de kinderraad van Aalsmeer. Vijftien kinderen uit groepen 7 en 8 van de basisscholen praten over onderwerpen die hen raken en nodigen wanneer ze dat willen wethouders en ambtenaren uit om uitleg te geven, of aan hen te vertellen wat de kinderen ergens van vinden.

Eenzaamheid onder ouderen
De kinderraad wil zich inzetten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De raad ziet graag dat basisscholen in Aalsmeer in hun lesprogramma ruimte maken om kinderen brieven te laten schrijven en kaarten te laten knutselen voor ouderen. Dat is volgens de kinderraad een simpele en doeltreffende manier om jong en oud met elkaar te verbinden en beide doelgroepen een goed gevoel te geven. Als de coronamaatregelen het weer toelaten willen de kinderen ook graag de ouderen vaker bezoeken en bijvoorbeeld spelletjes- en knutselmiddagen organiseren.

Onveilige verkeerssituaties
Eén van de speerpunten van deze nieuwe kinderraad is het melden en aanpakken van onveilige verkeerssituaties. De leden van de kinderraad worden dagelijks net als hun klasgenootjes met die situaties geconfronteerd. Ze hebben diverse onveilige plekken in de gemeente in hun eigen omgeving inmiddels in kaart gebracht en voorgelegd aan een verkeersdeskundige.

Zwerfafval
De kinderburgemeester heeft als één van haar speerpunten het bestrijden van zwerfafval. De kinderraad heeft dat speerpunt overgenomen. Elk stukje plastic dat op straat terechtkomt is een gevaar voor dieren. En waarom gooien mensen hun gebruikte mondkapjes niet in de prullenbak? De kinderraad wil ook voor dit thema meer aandacht op de basisscholen en zet zich in voor opruimdagen en opruimwedstrijden.

Speelplekken voor iedereen
Verder wil de kinderraad voor iedereen toegankelijke speelplekken. Met name voor kinderen met een beperking zijn nu nog lang niet alle speelplekken in Aalsmeer voldoende geschikt. De kinderraad weet dat aanpassing veel geld kost maar dringt er toch bij de gemeente op aan om stapsgewijs de plekken aan te passen. Zo zou er bijvoorbeeld wel genoeg geld kunnen worden gevonden om twee speelplekken per jaar aan te passen en de kinderraad dan ook bij de veranderingen te betrekken.

Gepubliceerd: 7 december 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×