Duurzame en geluidsbewuste woningen in 'De Hoeksteen'

Aalsmeer – Dinsdag 1 februari is de concept startnotitie voor ‘De Hoeksteen’ aan de Ophelialaan 230 en de woning Jac. P. Thijsselaan 2 vrijgegeven voor inspraak. De bedoeling is om hier 26 koopwoningen te ontwikkelen. De ambitie is om in het hoofdgebouw van de voormalige school zeven ruimere koopwoningen in het dure segment en één kleine koopwoning in het lage middensegment te maken.

De bijgebouwen en de woning aan de Jac. P. Thijsselaan 2 worden gesloopt. Op het vrijkomende terrein komen 18 nieuwe koopwoningen in het lage middensegment. Wethouder Robert van Rijn: “Uitgangspunt van de Aalsmeerse Woonagenda 2020 is om woningen te realiseren voor diverse doelgroepen. Het ombouwen van de Hoeksteen tot woningen sluit hier mooi bij aan. Speerpunten in dit project zijn het behoud van het beschermd dorpsgezicht en duurzame en geluidsbewuste woningen bouwen voor verschillende doelgroepen.”

Digitale informatieavond
Op donderdag 10 februari 2022 wordt de concept startnotitie gepresenteerd aan belanghebbenden tijdens een digitale bijeenkomst. Aanmelden hiervoor kan door een e- mail te sturen aan projecten.aalsmeer@amstelveen.nl.

Wat is een startnotitie?
De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden in de startnotitie voorwaarden gesteld aan de openbare ruimte met de
onderdelen groen, water en parkeren. Het is in deze fase nog niet mogelijk om al in te schrijven voor de woningen.

Verdere procedure
De concept startnotitie ligt vanaf 4 februari 2022 tot 4 maart 2022 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een reactie geven op deze startnotitie via het platform participatie.aalsmeer.nl en/of via e-mail: projecten.aalsmeer@amstelveen.nl.
De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd opgenomen in een ‘nota van beantwoording’ en meegezonden naar de gemeenteraad die uiteindelijk de startnotitie vaststelt. Na vaststelling van de startnotitie maakt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan.

Gepubliceerd: 1 februari 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×