Effecten corona ook zichtbaar in de jeugdhulp

Aalsmeer – De coronacrisis heeft er toe geleid dat in 2021 een toenemend beroep is gedaan op jeugdhulp. Met name de kosten van verwijzingen door de jeugdbescherming en huisartsen naar (hoog)specialistische hulp namen flink toe. Scholen, zorgaanbieders, (huis)artsen en de jeugdbescherming zeggen al langere tijd dat de langdurige coronacrisis zijn tol begint te eisen. Veel meer jongeren dan voorheen hebben last van (ernstige) psychische klachten, variërend van lichte depressie tot ernstige angst- of eetstoornissen.

Professionele hulp nodig
Jeugdhulpverleners en de praktijkondersteuner van de huisartsen geven aan dat mensen het lang zelf hebben geprobeerd, maar nu door de lengte van de crisis echt professionele hulp nodig hebben. Specifiek in het najaar van 2022 lijkt dit een belangrijke oorzaak van de stijgingen in aantal, lengte en zwaarte van behandelingen.

Toekomst
De reeds eerder opgehoogde begroting voor jeugdhulp wordt dit jaar door de ontwikkelingen met ongeveer 7 ton overschreden. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in de hulp die onze jeugd nodig heeft. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan normalisering, waarbij het uitgangspunt blijft dat aan de Aalsmeerse jeugd en gezinnen goede jeugdhulp tegen aanvaardbare kosten wordt geboden.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 15 februari 2022 om 21:45 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×