Sociale- en middensegment woningen i.p.v. supermarkt

Kudelstaart – Nadat in de raadsvergadering van 27 januari met een amendement werd besloten om in het woningbouwproject Hoofdweg Zuid geen supermarkt op te nemen, is vandaag het stedenbouwkundig plan Hoofdweg Zuid zonder supermarkt geactualiseerd. Er komen circa 300 woningen waarvan de verdeling voldoet aan de woonagenda. De bedoeling is om 75 woningen in de categorie sociaal, 90 in de categorie middelduur en 135 in de vrije sector te bouwen.
In de hoek waar eerst de supermarkt was geprojecteerd, zijn nu beneden-bovenwoningen en appartementen in het sociale- en middensegment gepland. Het plan, zoals het er nu ligt, wordt de komende tijd uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan.

Behoefte
“Met dit mooie project in Kudelstaart zetten we weer een grote stap in het voorzien in een behoefte aan woningen onder onze inwoners”, zegt wethouder ruimtelijke ordening Bart Kabout. “Die behoefte is net als in de rest van Nederland enorm. Deze woningen zijn bedoeld voor alle doelgroepen in lijn met de door de raad vastgestelde woonagenda”.

Gepubliceerd: 15 februari 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×