Statenleden provincie op bezoek

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag heeft wethouder Ruimtelijke Ordening Bart Kabout leden van provinciale staten ontvangen in Aalsmeer. Onderwerp van gesprek was de aanpak van verschillende gebieden tussen en achter de linten. De provincie heeft een grote invloed op de ontwikkelingen in deze gebieden waar Aalsmeer graag de ruimtelijke kwaliteit wil verbeteren.

“Het is van belang dat statenleden zelf zien hoe het er op sommige plekken in Aalsmeer voor staat”, zegt wethouder Kabout. “Er wordt bijvoorbeeld door de provincie bewaakt dat groene gebieden niet helemaal vol worden gebouwd. Dat is op zichzelf een goede zaak. Maar wat vanuit de provincie soms nog wordt gezien als groen gebied is inmiddels een bonte verzameling van oude kassen en vervallen gebouwen”.

Ruimte bieden voor maatwerk
Dit jaar wordt de nieuwe omgevingsverordening vastgesteld door de provincie. In de verordening wordt onder andere bepaald waar en in welke mate in de gemeenten gebouwd en getransformeerd mag worden. De gemeente Aalsmeer heeft daar op onderdelen bedenkingen bij. Onder andere voor het gebied tussen de Aalsmeerderweg en de Oosteinderweg pleit de gemeente voor een ruimer provinciaal beleid waarmee kleinschalige woningbouw en/of transformatie plaats kan vinden. “Het gaat ons hier niet om het volbouwen van het gebied”, liet Kabout de statenleden weten. “Juist in dit lintengebied is het behoud van groen en ruimte belangrijk, maar hiertussen liggen oude gebouwen en kassen die inmiddels niet meer rendabel zijn en waarvoor onder de huidige regels onvoldoende mogelijkheden voor herontwikkeling zijn. Wij zijn op zoek naar een regelgeving die ruimte biedt voor maatwerk vanuit onze eigen structuurvisies en andere beleidsstukken.”

Tour door de linten
Per touringcar is het gezelschap door de omgeving getrokken en met een wandeling door het lintengebied werd duidelijk gemaakt welke opgave hier ligt, die belemmerd wordt door de provinciale regelgeving.  Met een doordachte aanpassing van de omgevingsverordening kunnen de meeste gebieden en percelen er alleen maar op vooruit gaan. “We kunnen de uitstraling van deze stukken Aalsmeer echt beter maken. En per saldo nog groener dan ze nu zijn”, constateert Kabout. “Maar dan moeten we wel de ruimte krijgen om op een verstandige manier te ontwikkelen”.

Gepubliceerd: 3 februari 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×