Afscheid huidige en installatie nieuwe gemeenteraad

Aalsmeer – De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend: niet alleen hoeveel zetels elke partij behaald heeft, maar ook wie van de kandidaten daadwerkelijk tot raadslid gekozen is. De nieuwe raadsleden moeten nog wel geïnstalleerd worden. Daarom zijn er volgende week twee bijzondere raadsvergaderingen.

Onderzoek geloofsbrieven
De huidige gemeenteraad komt op dinsdag 29 maart nog éénmaal bijeen. In deze vergadering onderzoekt de gemeenteraad het proces-verbaal van het centraal stembureau over de uitslag van de verkiezingen. Daarnaast besluiten zij of de gekozen raadsleden daadwerkelijk in de nieuwe gemeenteraad zitting mogen nemen. Dat gebeurt aan de hand van het onderzoek van de zogenaamde geloofsbrieven. In deze schriftelijke stukken geeft een kandidaat raadslid aan dat hij of zij de benoeming aanvaardt en voldoet aan de eisen om raadslid te mogen worden. Zo dient iemand in de gemeente Aalsmeer te wonen, ouder dan 18 jaar te zijn en aan te geven welke functies – al dan niet betaald – hij of zij vervult naast het raadslidmaatschap. Sommige functies zijn namelijk niet toegestaan naast het raadslidmaatschap. Zo mag je bijvoorbeeld geen ambtenaar in de gemeente Aalsmeer zijn. Ook is het van groot belang dat raadsleden integer handelen. Vandaar dat sommige functies als ongewenst beschouwd worden.

Commissie
De raadsleden Nanda Hauet, Tom Verlaan en Willem Kikkert vormen samen de commissie die onderzoekt of de geloofsbrieven voldoen aan de vereisten. Zij brengen verslag uit aan de raad.  Na deze formele taak is het tijd om afscheid te nemen. De burgemeester zal een toespraak houden en in het bijzonder stil staan bij raadsleden die definitief afscheid nemen.

Installatie nieuwe gemeenteraad
De dag erna, woensdag 30 maart 2022, worden alle gekozen raadsleden door de burgemeester geïnstalleerd tot raadslid. Hierbij leggen zij de eed of de belofte af: ze zweren trouw te zullen zijn aan de Grondwet. Hierna zijn zij officieel in functie als gemeenteraadslid. Raadsleden die voor het eerst raadslid worden zijn Danielle Prent-Bouten en Werner Koster voor Absoluut Aalsmeer, Peter van den Nouland voor het CDA, Sissi Mijwaart en Joost de Vries voor de VVD en tot slot Sybrand de Vries en Marion Geisler voor D66.

Vergaderingen en recepties bijwonen
De raadsvergaderingen zijn ook online te volgen via de website en beginnen om 20.00 uur, maar op beide avonden is publiek uiteraard van harte welkom. Na afloop van de vergaderingen is er in de Burgerzaal voor inwoners en familie en bekenden een receptie. Naar verwachting starten deze op beide avonden rond 21.00 uur.

Gepubliceerd: 22 maart 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×