College stemt in met plannen voor Business Campus

Aalsmeer – De plannen voor een Green Square Business Campus in Green Park Aalsmeer liggen vanaf 18 maart gedurende 6 weken ter inzage voor inspraak. Voor het gebied is een masterplan opgesteld. Dit plan is door de gemeente verwerkt in een Addendum op de structuurvisie voor Green Park Aalsmeer uit 2016. Hierin worden onder meer hoge duurzaamheidsambities vastgelegd. Na de inspraak stelt de gemeenteraad het Addendum op de structuurvisie vast.

Met het vrijgeven van de plannen ligt een grootschalige gebiedsontwikkeling van maar liefst 17 hectare ter inzage. De campus komt te liggen in het hart van ondernemend Aalsmeer, centraal in de Metropool Regio Amsterdam en op een steenworp afstand van de Royal FloraHolland en luchthaven Schiphol.

Structuurvisie en Addendum
In de structuurvisie Green Park Aalsmeer van 2016 is Green Square genoemd als nader uit te werken gebied tussen de N201 en de Machineweg. In het nieuwe Addendum op de structuurvisie wordt ingezet op een breder programma, met maakindustrie, onderzoeksfaciliteiten, onderwijs, leisure en sport en recreatievoorzieningen. Ook worden hoge eisen gesteld aan duurzaamheid op verschillende vlakken: energie, klimaat en duurzame mobiliteit. Het hart van Green Square Business Campus ligt in een zone langs de Middenweg. Hier komt ook een collectieve parkeergarage. De Ecuadorlaan wordt iets opgeschoven ten opzichte van het vorige plan om grotere kavels voor logistieke bedrijven beschikbaar te maken.

Werken, ondernemen, leren, overnachten en recreëren
De campus wordt een (werk)locatie waar lokale, regionale en internationaal georiënteerde bedrijven zich kunnen vestigen. Er komen verschillende voorzieningen gericht op de werknemers in Green Square die ook publiek toegankelijk zullen zijn. Een plek om te ondernemen, te leren, te overnachten en te recreëren. Een circulair gebouwde omgeving, een duurzaam energiesysteem en een klimaatrobuust groen landschap
staan hoog op de agenda.

Informatieavond
Op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de plannen in te zien, zoeken kan op trefwoord ‘addendum’. Inspraakreacties worden zeer op prijs gesteld. Op dinsdag 12 april organiseert de gemeente in samenwerking met Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling en DCD een informatiebijeenkomst over Green Square Business Campus. Tijdens de bijeenkomst wordt het plan verder toegelicht en kunt u vragen stellen. Ook zijn we benieuwd naar uw reacties en ideeën rond de inrichting van het gebied van de omgeving Zwanenwater. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en start om 19.30 uur.

Gepubliceerd: 22 maart 2022 om 23:10 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×