GroenLinks wil een nachtvluchtverbod

Aalsmeer – Tijdens een Meetup die de Aalsmeerse afdeling van GroenLinks organiseerde, was de conclusie dat de stemming rondom Schiphol aan het kantelen is. GroenLinks heeft van dat momentum gebruik gemaakt om nu een initiatiefwet in te dienen over een nachtvluchtverbod zodat Aalsmeerders in ieder geval ’s nachts niet meer gestoord worden door het vliegtuiglawaai.

Achterhoedegevecht
Bij de bijeenkomst over Schiphol en klimaat was Tweede Kamer-lid Suzanne Kröger te gast. Zij is ervan overtuigd dat de schiphollobby een achterhoedegevecht aan het leveren is. Onderzoeken tonen keer op keer aan dat een kleiner Schiphol beter is voor iedereen. Werkgelegenheid, een mogelijke zorg van huidige medewerkers van KLM en Schiphol, ziet zij niet als probleem. “Werk zat in allerlei andere sectoren”. Haar initiatiefwet om een nachtvluchtverbod af te kondigen is nu voor advies naar de Raad van State. Ze heeft er goede hoop op de wet door de beide kamers te kunnen loodsen en dan is het nachtvluchtverbod een feit.

Zorgplicht
Jan Boomhouwer hield namens de Stichting RBV concludeerde dat de Staat handelt in strijd met de op hem rustende zorgplicht om de omwonenden van Schiphol te beschermen tegen hinder als gevolg van geluidsoverlast en uitstoot door vliegverkeer. Om deze onrechtmatige situatie te beëindigen, zou de Staat maatregelen moeten nemen om de individuele geluidshinder en slaapverstoring te beperken. Daarnaast moeten zij waarborgen dat de omwonenden van Schiphol een praktische en effectieve bescherming bieden door het vaststellen van maxima voor individuele geluidsbelasting en ervoor zorgdragen dat de uitstoot van schadelijke stoffen door vliegverkeer, waaronder ultrafijnstof, wordt gereduceerd. RBV meent dat de verwezenlijking van deze eisen niet haalbaar is zonder een significante reductie van het vliegverkeer van en naar Schiphol.

Ronald Fransen gaf aan dat de verschillende crises, klimaat, Schiphol, wonen en nu zeer actueel oorlog, eigenlijk allemaal terug te voeren zijn tot één oorzaak: egoïsme en hebzucht. Als we de manier van met elkaar omgaan niet bespreken, is steeds een nieuwe crisis het gevolg.

Foto: Tweede Kamer-lid Suzanne Kröger

Gepubliceerd: 9 maart 2022 om 21:15 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×