Meldpunt ondermijning tegen illegale praktijken

Aalsmeer – Gemeente Aalsmeer zet samen met de politie, het openbaar ministerie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum stevig in op de aanpak van ondermijning. De instanties hebben daar uw hulp als inwoner en ondernemer bij nodig. Melden van (het vermoeden van) ondermijning kan vanaf nu ook via het e-mailadres meldpuntondermijning@aalsmeer.nl .

Om een vermoeden van ondermijning te kunnen melden bij de instanties is het belangrijk dat ondermijning door u kan worden herkend. We spreken van ‘ondermijning’ als criminelen gebruik maken van legale structuren voor illegale praktijken. Het wordt ook wel vermenging van ‘de onderwereld’ met ‘de bovenwereld’ genoemd. Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit zoals hennepteelt, drugshandel, mensenhandel, zorgfraude vastgoedfraude en witwassen. Dat maakt ondermijning een lastig te herkennen en aan te pakken fenomeen. Toch kunt u zelf aan een aantal kenmerken herkennen of er sprake is van criminele activiteiten in een ‘legaal’ jasje.

‘Niet pluis’ gevoel
Criminelen (‘de onderwereld’) hebben voor hun activiteiten woningen, bedrijfsruimten en voertuigen nodig. Ze maken daarvoor in ‘de bovenwereld’ bijvoorbeeld gebruik van makelaars, belwinkels en financieel adviseurs. Er wordt dan vaak met contant geld betaald en er worden mogelijkheden gezocht om crimineel verkregen geld wit te wassen. U zou bijvoorbeeld een ‘niet pluis’ gevoel kunnen hebben bij een winkel die niet of nauwelijks klanten ontvangt. Een kwekerij waar niet elke dag bloemen worden gesneden. Of een woning waarvan de ramen zijn afgeplakt. Ondermijning vindt overal plaats: op bedrijventerreinen en in buitengebieden, maar ook in woonwijken en winkelstraten.

Meld ‘niet pluis’ gevoel
“Ondermijning raakt ons allemaal. Omdat criminaliteit een rechtstreeks gevolg heeft voor de omgeving, omwonenden en directe slachtoffers”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte. “Daarom is het meldpunt ondermijning geopend. Als u een ‘niet pluis’ gevoel heeft bij activiteiten in uw omgeving is dat de plek om het aan te geven. Ziet, hoort, of ruikt u onraad? Wordt u bedreigd? Voelt u zich bedreigd? Meld het! Altijd. In de nieuwe digitale postbus van de gemeente Aalsmeer via het e-mailadres meldpuntondermijning@aalsmeer.nl .”

Anoniem
Een vermoeden van strafbare feiten kan ook worden gemeld bij de wijkagent. Die vindt u via 0900-8844 of op www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of een melding via www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij acuut gevaar belt u altijd alarmnummer 112.

Foto: Hennepkwekerij aan het Molenpad

Gepubliceerd: 3 maart 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×