Nieuwe inrichtingsplannen voor de Machineweg

Aalsmeer – De gemeente wil de Machineweg opnieuw gaan inrichten. De voorbereidingen voor de reconstructie van de Machineweg zijn in 2020 al gestart, deze operatie is erg ingrijpend omdat er binnen de huidige infrastructuur weinig ruimte is voor aanpassingen. Om de kruispunten opnieuw in te richten is bijvoorbeeld een flinke verbreding van de bestaande bruggen nodig. Veilig verkeer op de Machineweg voor alle weggebruikers, aanleg van rotondes op de kruisingen met de Catharina-Amalialaan en de Aalsmeerderweg, een vrij liggend fiets- en voetpad tussen de Hornweg en de Japanlaan en een goede 30 km/uur-inrichting tussen Japanlaan en Legmeerdijk. Dat is wat de gemeente wil bereiken met nieuwe inrichtingsplannen voor de Machineweg.

De gemeente heeft in april 2021 een voorlopig ontwerp voor het plan vastgesteld. Bij het opstellen van dit ontwerp én na het bespreken van het ontwerp op enkele informatieavonden is zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van diverse omwonenden en belangenorganisaties. Vervolgens zijn ook diverse technische, ruimtelijke en milieukundige onderzoeken uitgevoerd om tot een technisch bouwbaar ontwerp te komen.

Het definitieve ontwerp voor de reconstructie is op 1 maart 2022 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In het tweede kwartaal wordt het project voorgelegd aan de gemeenteraad en de Vervoerregio, die ook financieel bijdraagt aan het project. Bij een positief besluit start de aanbesteding van de eerste grote fase (gehele project exclusief de kruising Aalsmeerderweg) in de zomer. In de tweede helft van 2022 treft de aannemer de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten naar verwachting in de eerste helft van 2023.

Gepubliceerd: 2 maart 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×