Hoe staat het met het raadsprogramma?

Aalsmeer – Vorige week hebben de onderhandelaars van Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD, D66, GroenLinks en PvdA Herman Rijksen als onafhankelijk procesbegeleider aangesteld om de verkennende fase te begeleiden. De onderhandelaars hebben de wens op 25 mei 2022 een raadsprogramma af te ronden. Daarna worden de gesprekken gestart voor de vorming van een college.

Voor het paasweekend zijn de onderhandelaars bijeen gekomen onder leiding van de procesbegeleider. Toen is besproken welke thema’s in het raadsprogramma komen. Dit zijn inhoudelijke thema’s zoals Volkshuisvesting en Mobiliteit maar ook thema’s over de onderlinge samenwerking, de samenwerking tussen raad en college en het betrekken van bewoners.

Deze week hebben de partijen een proces afgesproken om de inhoud van het raadsprogramma vorm te geven. Er is gekozen voor een werkvorm om in tweetallen van verschillende partijen één of twee thema’s concreet uit te werken. Op 10 mei 2022 bespreken de onderhandelaars de uitgewerkte teksten en verwerken deze tot een concept raadsprogramma. Daarna leggen de onderhandelaars het concept raadsprogramma ter goedkeuring voor aan hun fracties. Wanneer alle fracties akkoord zijn met het concept raadsprogramma, wordt het gepubliceerd en vervolgens besproken en vastgesteld in een vergadering van de gemeenteraad.

Gepubliceerd: 21 april 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×