Officiële aftrap werkzaamheden voormalig VVA-Terrein

Aalsmeer – De herinrichting van het voormalige voetbalterrein van VV Aalsmeer tot park en recreatieterrein gaat officieel van start. Vanaf oktober zijn al kleinschalig voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in het gebied tussen de Burgemeester Kasteleinweg, de Zwarteweg, de Dreef en de Beethovenlaan. Het gehele bouwterrein is inmiddels afgezet met bouwhekken zodat onbevoegden en spelende kinderen geen gevaar lopen. De officiële ‘aftrap’ van de werkzaamheden is op vrijdag 6 mei om 11.00 uur.

Na de fusie tussen de voetbalverenigingen VV Aalsmeer en RKAV besloot de gemeenteraad een deel van het vrijgekomen terrein groen en recreatief in te vullen voor alle inwoners van Aalsmeer. “Het wordt een prachtig gebied met een geheel vernieuwde uitstraling”, zegt wethouder ruimtelijke ordening Bart Kabout. “Een park en recreatieterrein voor iedereen. Om te wandelen, te spelen en voor het organiseren en
bezoeken van mooie evenementen”.

De werkzaamheden op een rij
Als eerste vinden de werkzaamheden op het hondentrainingsveld plaats. Tijdens de werkzaamheden op het hondentrainingsveld, traint de
hondenschool op een ander veld. Het gehele terrein is afgezet i.v.m. hergebruik van grond. De werkzaamheden aan de rest van het park zien er als volgt uit:
. Er worden watergangen en een vijver gegraven.
. Er worden bruggen aangelegd.
. Er wordt een evenemententerrein gerealiseerd.
. Het park wordt voorzien van wandelpaden.
. Er wordt in het park veel groen gepland en gras gezaaid waardoor het een groene uitstraling krijgt.
. Er komt een speelbos voor de kinderen en een ontmoetingsplein voor alle Aalsmeerders.

Hinder beperkende maatregelen
Tijdens de werkzaamheden aan het park treft de aannemer maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken. Zo is er een tijdelijke brug van de Burgemeester Kasteleinweg naar het bouwterrein geplaatst. Hierdoor komt er geen vrachtverkeer via de bebouwde kom en langs de school naar het bouwterrein toe.

De planning van de werkzaamheden
Begin april is gestart met de werkzaamheden voor het inrichten en het opruimen van het werkterrein. Daarna start het grote grondwerk en het aanbrengen van de beschoeiingen. Dan volgt de bouw van de bruggen en de aanleg van het evenemententerrein. Na de zomervakantie wordt het terrein verder ingericht. In het najaar worden 107 nieuwe bomen en ander groen aangebracht. In december is het project gereed en kunnen alle inwoners van Aalsmeer gebruik maken van het park.

Bomen weg en terug
Om de vijver en het hondentrainingsveld te realiseren, moeten ongeveer 48 bomen wijken. Daar komen 107 nieuwe bomen voor terug. Het kappen van de bomen is gefaseerd uitgevoerd. Fase één is al uitgevoerd in het kapseizoen (vierde kwartaal 2021) bij het toekomstige hondentrainingsveld. De andere kapactiviteiten zijn in het eerste kwartaal van 2022 uitgevoerd. Dan gaat het onder andere om werkzaamheden aan de begroeiing en de risicobomen. Hierdoor heeft het bosplantsoen weer een open en veilig karakter gekregen.

Download de BouwApp
De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door G. van der Ven BV aannemingsbedrijf. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan het nieuwe recreatiepark op het voormalig voetbalterrein maakt Van der Ven gebruik van de BouwApp. Via deze app brengt Van der Ven u wekelijks op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met de gemeente opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De BouwApp is makkelijk op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:
● Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
● Zoek in de app naar ‘VVA Recreatiepark’
● Open het project en klik op ‘volgen’
● Selecteer betreffende doelgroep
Heb je een vraag of wil je een melding doen over de werkzaamheden, dan kun je deze ook via de BouwApp stellen. Deze komen direct bij Jaap Oudeman van gemeente Aalsmeer terecht. Ook is Jaap per mailbereikbaar op j.oudeman@amstelveen.nl.

Verbetering Leefomgeving
Vanuit het programma Gebiedsgerichte Projecten, is een beroep gedaan op de subsidiemogelijkheden vanuit de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). De subsidie van SLS is bedoeld om de leefomgeving van gebieden die door vliegverkeer zijn gehinderd, te verbeteren. De projecten die in aanmerking komen voor een subsidie moeten in samenwerking met de inwoners van dat gebied tot stand zijn gekomen. Voor het VVA terrein heeft SLS een subsidie beschikbaar gesteld van ca. € 2,3 miljoen. De onderdelen die door SLS worden gesubsidieerd zijn het hondentrainingsveld en de inrichting van het ontmoetingsplein rond de centrale vijver. In een eerdere fase heeft SLS al bijgedragen aan het fitness en freerunpark in dit gebied.

Grotere biodiversiteit
Er worden nieuwe vijvers aangelegd voor zowel recreatief gebruik als watercompensatie voor o.a. de woningbouw aan de Roerdomplaan/Meervalstraat. De werkzaamheden worden in nauw overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid. De vijvers worden zoveel mogelijk ontworpen met natuurvriendelijke oevers. Ze worden beplant met waterplanten die zorgen voor een grotere biodiversiteit.

De aftrap
Gezien de geschiedenis van het gebied als accommodatie voor de roemruchte voetbalclub VVA, is een feestelijk ‘aftrap’ van de werkzaamheden op zijn plaats. Dit gaat gebeuren op vrijdag 6 mei om 11.00 uur.

Gepubliceerd: 25 april 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×