Nomineer een sloot voor onderzoek

Aalsmeer – De waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland wordt niet structureel gemeten. Deze watertjes zijn echter wel heel belangrijk voor de leefomgeving voor vogels, insecten, vissen en planten. Vanaf vandaag kan iedereen een sloot, ven of gracht nomineren voor onderzoek. Een groot deel van deze plekken zal deze zomer onderzocht worden op waterkwaliteit met behulp van burgerwetenschappers. Nominaties kunnen met een foto worden doorgegeven via vangdewatermonsters.nl.

Niet overal in Nederland is de waterkwaliteit goed, zoals ook bleek uit het burgeronderzoek van voorgaande jaren. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor mensen, dieren en planten. In en rond schoon en gezond water groeien verschillende oever- en waterplanten en leven veel soorten bodem- en waterdiertjes. Iedereen die benieuwd is naar de kwaliteit van een watertje in de buurt kan dit keer een plek doorgeven.

Oorzaken vervuiling
Onder andere bestrijdingsmiddelen, verf- en medicijnresten in water, mest en riooloverstorten zijn veroorzakers van slechte waterkwaliteit. Burgers, overheid en bedrijven kunnen allemaal een bijdrage leveren aan een goede waterkwaliteit. “We willen iedereen bewust maken van wat hij of zij kan doen om het water schoon en gezond te houden. Ook spreken we de politiek aan op meer concrete maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit.”, licht Rob van Tilburg toe, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

Bijdrage burgers waardevol
De waterschappen werken eraan het water te beschermen en de waternatuur te stimuleren en ze houden de waterkwaliteit van grote wateren voortdurend in de gaten. Omdat alle wateren met elkaar in verbinding staan, is goede waterkwaliteit overal belangrijk. In een waterrijk land als Nederland is het ondoenlijk om structureel de kwaliteit van kleine wateren te meten. Daarom is een bijdrage van burgers aan dit onderzoek erg waardevol. Ook scholen gaan in deze Watermonstercampagne aan de slag met het onderwerp, via E-learning en een praktijkles.

Gepubliceerd: 2 juni 2022 om 22:23 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×