Raadsprogramma besproken in extra raadsvergadering

Aalsmeer – Op donderdag 30 juni 2022 vindt een extra vergadering van de gemeenteraad plaats. In deze vergadering wordt onder andere het raadsprogramma besproken en worden de wethouders benoemd die samen met de burgemeester de komende vier jaar het college van burgemeester en wethouders vormen. Na afloop wordt in de Burgerzaal onder het genot van een hapje en een drankje stilgestaan bij dit bijzondere moment. Publiek is van harte welkom.

Raadsprogramma ‘Aan de slag voor Aalsmeer’
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is door alle partijen hard gewerkt aan een programma met twaalf thema’s waar de komende vier jaar door de gemeenteraad en het college op wordt ingezet. Uitgangspunten zijn het handelen vanuit de menselijke maat, het luisteren naar de inwoners en het zoveel mogelijk rekening houden met verschillende belangen. Het raadsprogramma wordt tijdens deze vergadering besproken en vastgesteld.

Benoeming wethouders
Hierna staat de benoeming van Dick Kuin, Bart Kabout, Robert van Rijn en Willem Kikkert tot wethouder op de agenda. Een commissie van drie raadsleden controleert vooraf of zij allen voldoen aan de vereisten om wethouder te mogen worden en brengt daarover verslag uit aan de gemeenteraad. Hierna vindt de stemming plaats. Dit zal een schriftelijke stemming zijn omdat het een stemming over personen is.

Installatie raads- en commissieleden
Door de benoeming van drie raadsleden tot wethouder ontstaan er drie vacatures in de gemeenteraad. Deze worden direct ingevuld. De uitslag van het centraal stembureau van de verkiezingen vormt hiervoor het uitgangspunt. De eerstvolgende kandidaat op elke lijst wordt gevraagd of hij of zij een vrijgekomen plek in de gemeenteraad wil innemen. Mocht iemand dat niet willen of als iemand niet aan de eisen voldoet om tot raadslid geïnstalleerd te worden, dan wordt de volgende persoon op de lijst benaderd. De nieuwe raadsleden die worden voorgedragen zijn Dirk Biesheuvel voor Absoluut Aalsmeer, Gerard Winkels voor het CDA en Jeffrie van der Tol voor D66.

Op dit moment zijn Gerard Winkels en Jeffrie van der Tol commissielid. Die functie komt te vervallen wanneer zij als raadslid geïnstalleerd zijn. Partijen hebben de mogelijkheid nieuwe commissieleden voor te dragen. Namens Absoluut Aalsmeer wordt Lydia Lucke voorgedragen en namens het CDA Ankie Harte-Fokker. Ook vervullen een aantal kandidaat wethouders momenteel een extra functie die vervalt zodra zij wethouder zijn. Daarom wordt ook een nieuwe voorzitter voor de commissie Maatschappij en Bestuur gekozen, een nieuw lid voor de auditcommissie en een nieuw lid voor de werkgeverscommissie.

Gepubliceerd: 21 juni 2022 om 22:15 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×