Raadsprogramma is bijna gereed: vier wethouders

Aalsmeer – Het concept-raadsprogramma ‘Aan de slag voor Aalsmeer’ kent 12 thema’s waar de komende vier jaar door de raad en het college op wordt ingezet. Uitgangspunten zijn het handelen vanuit de menselijke maat, het luisteren naar de inwoners en het zoveel mogelijk rekening houden met verschillende belangen. Dat maakten de onderhandelaars van Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD en D66 donderdag 16 juni bekend.

Denken in oplossingen
Aalsmeer is en blijft een zelfstandige gemeente, waarbinnen het beleid goed zal aansluiten op de lokale situatie en de wensen van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. De nabijheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers blijven geborgd. Dit alles vanuit de gedachte: ‘denken in mogelijkheden en oplossingen’.

Portefeuilleverdeling
De portefeuilles van de vier kandidaat-wethouders en de burgemeester zijn verdeeld:
– Kandidaat-wethouder Dick Kuin: Schiphol, Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer, Parkeren en Maatschappelijk Vastgoed.
– Kandidaat-wethouder Bart Kabout: Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening, Onderwijs, Jeugd, Sport en Subsidiebeleid.
– Kandidaat-wethouder Robert van Rijn: Economie, Werkgelegenheid (incl. arbeidsmigranten), Greenport, Ruimtelijke ordening bedrijventerreinen en recreatiegebieden en Financiën.
– Kandidaat-wethouder Willem Kikkert: Zorg (zonder jeugdzorg), Wmo en Woonserviceszones, Inkomensondersteuning en Schuldhulp, Wijkgericht werken, Kunst en Cultuur, Duurzaamheid, natuur en milieu, Wonen en volkshuisvesting en Bedrijfsvoering AA-organisatie.
– Burgemeester Gido Oude Kotte: Openbare orde en veiligheid (bij afwezigheid burgemeester kandidaat-1e locoburgemeester Robert van Rijn tot september 2024, waarna aansluitend kandidaat-1e locoburgmeester Bart Kabout), Evenementen, horeca- en waterveiligheidsbeleid, Publiekszaken, Communicatie, Regionale samenwerking, Integriteitsbeleid, Toezicht/Handhaving en Bedrijfsvoering kernorganisatie Aalsmeer.

Zie hier voor het complete raadsprogramma.

Gepubliceerd: 16 juni 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×