Omwonenden Schiphol slepen Staat voor de rechter

Aalsmeer – De bewoners, vertegenwoordigd door de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), eisen dat de minister een einde maakt aan de ernstige hinder en slaapverstoring die worden veroorzaakt door het vliegverkeer op Schiphol. Meer dan 200.000 omwonenden worden dagelijks ernstig gehinderd door vliegtuiglawaai. En meer dan 23.000 mensen worden door vliegtuiglawaai in hun slaap gestoord. Ongeveer 1,5 miljoen omwonenden ondergaan meer vliegtuiglawaai dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit oogpunt van gezondheid toelaatbaar vindt.

Dat geluidshinder tot gezondheidsschade leidt, is wetenschappelijk bewezen: onder meer hart- en vaatziekten en leerachterstanden zijn met ernstige geluidshinder in verband gebracht. Dat moeten de omwonenden kennelijk voor lief nemen. Verblind door de wens om van Schiphol een internationale hub-luchthaven te maken, heeft de Staat tot op heden geen maatregelen getroffen die de omwonenden effectief beschermen tegen vliegtuiglawaai.

Niet alleen het vliegtuiglawaai, maar ook andere gevolgen van het toenemende vliegverkeer hebben nadelige effecten op de gezondheid van de omwonenden. De uitstoot van kankerverwekkende en ander schadelijke stoffen, zoals fijnstof en ultrafijn stof is toegenomen met het vliegverkeer. En ook hier is de Staat laks met het treffen van maatregelen om de omwonenden te beschermen. In de dagvaarding die vandaag aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat is uitgebracht, stelt RBV dat de Staat onrechtmatig handelt en het recht op bescherming van de persoonlijke leefomgeving van omwonenden schendt.

Voor omwonenden is het onbegrijpelijk dat de Staat zonder deugdelijke onderbouwing van het economisch belang van een internationale hub- luchthaven in Nederland, er toch telkenmale voor kiest om het welzijn en de gezondheid van die 1,5 miljoen omwonenden daaraan ondergeschikt te maken.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 14 juli 2022 om 20:59 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×