Tijdelijke opvang vluchtelingen aan de Legmeerdijk

Aalsmeer – Aalsmeer heeft de afgelopen periode, verspreid over diverse locaties, gastvrij onderdak geboden aan ongeveer 150 vluchtelingen. Het aantal vluchtelingen momenteel aanwezig in onze gemeente ligt rond de 100. Vanuit het Rijk wordt een dringend beroep gedaan op de Veiligheidsregio’s om mensen op te vangen die tijdelijk niet terecht kunnen in één van de reguliere opvangcentra.

Sinds april is de gemeente actief bezig om samen met het COA en het Rode Kruis een geschikte locatie te vinden voor crisisopvang. Dit is geen gemakkelijke opgave gebleken. De gemeente Aalsmeer kan als onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland opvang bieden aan maximaal 50 personen voor een periode van maximaal drie maanden. Met de mogelijkheid deze termijn, indien noodzakelijk, met nog 3 maanden te verlengen. Dit aantal personen, voor deze termijn, beschouwt de gemeente als goed inpasbaar in verhouding tot andere grote sociale opgaven.

Opvang in woonunits
De locatie waar de opvang vanaf 1 oktober aanstaande kan plaatsvinden is gelegen aan de Legmeerdijk 161 tussen Nieuw Oosteinde en Westwijk. De opvang geschiedt in 8-12 woonunits waarin minimaal 24 en maximaal 50 mensen kunnen worden opgevangen, afhankelijk van de samenstelling van de groep. Het gaat om gebroken gezinnen die al bekend zijn vanuit de opvang in Diemen.

Gezond en veilig
De begeleiding op sociaal, emotioneel en fysiek vlak zal door betrokken partners zoals het Rode Kruis worden verzorgd. Medische zorg, begeleiding en maaltijdverzorging wordt georganiseerd. De gemeente zal samen met de partners toezien op de gezondheid en de veiligheid van zowel de mensen in de opvang als die in de directe omgeving.

Burgemeester: “Bescheiden bijdrage, grote impact”
“Daar waar het gaat om opvang van vluchtelingen, ben ik mij bewust van sentimenten en onrust in de samenleving”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte. “Naar mijn mening levert de opvang die wij kunnen aanbieden een waardevolle bijdrage in de meest onzekere periode in het leven van deze mensen. Bovendien kunnen wij de opvang in deze vorm veilig en ordentelijk doen. Daarmee leveren wij, binnen ons vermogen, een bescheiden bijdrage met grote humanitaire impact”.

Gepubliceerd: 20 september 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×