"Het is in Den Haag een puinhoop en een a-sociale vertoning"

Aalsmeer – Donderdagavond 5 januari hield het gemeentebestuur weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Uiteraard was Radio Aalsmeer daar bij. Voorafgaand aan de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester, droeg dorpsdichter Jan Daalman een gedicht voor waarin hij de Aalsmeerder opriep de ‘verstening’ van ons dorp tegen te gaan. Burgemeester Oude Kotte vroeg in zijn speech, die hij zelf stichtelijk noemde, op verdraagzamer te zijn naar elkaar. Niet te veel over het afgelopen jaar, want ik moet u
eerlijk zeggen, ik ben blij dat dit ten einde is

In zijn toespraak bedankte de burgemeester alle vrijwilligers in de gemeente, maar ook alle raads- en collegeleden en de gehele gemeentelijke organisatie, maar deed ook een oproep aan hen: “Laten we ervoor waken dat we niet worden zoals het huidige politiek Den Haag momenteel is. Onze inwoners, onze burgers, onze mensen verdienen beter. En u en ik gaan ze dat geven.” Later in de uitzending noemde hij het zelfs een puinhoop in Den Haag, een a-sociale vertoning en een schreeuwerij.
Interview met burgemeester Oude Kotte.

Verder vroeg Oude Kotte niet te ver vooruit te kijken: “Het heeft geen nut om je op te vreten over vragen als; hebben mijn kinderen over 30 jaar nog wel een fatsoenlijk leven?”. De burgemeester riep op tot actie tegen onrecht: “De strijd tegen onrecht is een plicht voor ons allen. Het is uw en mijn verantwoordelijkheid. (…) Je verbinden met anderen, je verbonden verklaren met anderen, anderen helpen, voor elkaar zorgen, geduldig zijn voor elkaar, elkaar altijd een tweede kans geven, of een derde en een vierde. Steun elkaar, wees mild voor elkaar, geef elkaar op zijn minst het voordeel van de twijfel.”

Na de nieuwjaarsrede werden nog vele nieuwjaarswensen uitgewisseld en verwachtingen uitgesproken. Zo gaf wethouder Kikkert aan graag de woningbouw een boost te willen geven: “Uiteindelijk wil iedereen ook een dak boven het hoofd. Daar sta ik ook voor”. Kikkert gaf aan in 2023 de bestemmingsplannen vast te stellen van de oosteinder driehoek Westeinderhaage en Hoofdweg-zuid. Voordat de eerste paal de grond in gaat, duurt echter nog wel 1 tot 2 jaar. Dit terugluisteren kan via deze link.
De volledige toespreek leest u hier: Nieuwjaarstoespraak 5 januari 2023

Gepubliceerd: 6 januari 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×