Aalsmeerse College vindt nadeelcompensatie onrechtvaardig

Aalsmeer – De manier waarop het rijk de omwonenden van Schiphol wil compenseren voor geluidsoverlast is onbegrijpelijk en niet rechtvaardig. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week laten weten in een brief aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Het college vraagt het rijk om compensatie voor alle inwoners van de gemeente Aalsmeer.

Het ministerie heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat omwonenden van Schiphol een financiële compensatie krijgen wegens gederfd woongenot door geluidsoverlast. Ook de gemeente Aalsmeer vindt dat in de basis een goed idee, zo staat in de brief.

Uitwerking klopt niet
De manier waarop de compensatie wordt uitgevoerd roept echter grote vraagtekens op bij het college. De groep omwonenden die te maken heeft gehad met normoverschrijdingen maar die buiten de regeling valt, vindt dit onbegrijpelijk en onrechtvaardig. Maar ook de groep die wél binnen de regeling valt, ervaart volgens het college de regeling als niet rechtvaardig.

WHO normen flink overschreden
In grote delen van Aalsmeer wordt de WHO aanbeveling van 45 dB(A) rond luchthavens flink overschreden. Op verschillende meetpunten binnen de gemeente wel tot 60 dB(A). Het college vindt het onaanvaardbaar dat sommige inwoners hiervoor wel worden gecompenseerd en anderen niet. “Hiermee wordt een ongelijkheid van onze inwoners gecreëerd”, schrijft het college.

WOZ waarde mag niet bepalend zijn
Ook de koppeling van de compensatie aan de WOZ waarde van de woningen kan de goedkeuring van het college niet wegdragen. “Door de compensatie vervolgens ook aan de WOZ waarde van de woningen te koppelen ontstaat hier bovenop bijvoorbeeld de vreemde situatie dat bewoners van een goed geïsoleerde riante villa meer gecompenseerd worden dan bewoners van een sociale huurwoning”, staat te lezen in de brief.

Elke inwoner gecompenseerd
Het college verzoekt de minister om alle inwoners van de gemeente Aalsmeer te compenseren voor de overschrijding van de door de WHO aanbevolen norm van 45dB(A) en om de koppeling met de WOZ waarde van de woningen los te laten.

Minder vliegen
Tot slot maakt het college nog eens duidelijk dat het wat het (geluids)overlast van Schiphol betreft niet langer kan. “Het moet slimmer, stiller en schoner en wel direct”, schrijft het college. “Zo lang dat niet kan met nieuwe technologie (lees stille/stillere vliegtuigen) moet er minder worden gevlogen om de constante geluidsbelasting van de omgeving te doorbreken”.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 26 mei 2023 om 20:01 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×