Beoogde nieuwe wethouders: Greta Holtrop en Sven Spaargaren

Aalsmeer – De coalitiepartijen in Aalsmeer en Kudelstaart: Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD en D66 hebben de afgelopen periode de tijd genomen om aanvullende afspraken met elkaar te maken om op enkele belangrijke dossiers meer duidelijkheid te scheppen om tot goede, gewogen beslissingen te komen in het belang van de inwoners en ondernemers in de gemeente. Ook hebben ze nieuwe wethouders kandidaten geselecteerd die op donderdag 29 juni in de gemeenteraad voorgesteld zullen worden.

Het vertrek van Robert van Rijn en Dick Kuin is een politiek feit, maar doet op het menselijk vlak pijn. Daar zijn in de coalitiefracties goede gesprekken over gevoerd. In deze gesprekken is vast komen te staan dat er onderling vertrouwen is en dat er bovendien de gezamenlijke wil is om veel te doen voor de gemeente Aalsmeer. Vanuit deze basis zijn de vier coalitiepartijen om tafel gegaan om met elkaar inhoudelijk te bepalen wat er nodig is voor de gemeente in de komende jaren.

Afspraken over grote dossiers
Zo zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Kasteleinweg en de renovatie van de Uiterweg, over de woningbouw bij Hoofdweg Zuid en de Oosteindedriehoek, over de uitvoering van de centrumvisie Aalsmeer en het opstellen van de centrumvisie Kudelstaart, over vergroening, duurzaamheid en biodiversiteit en over begrotingsdiscipline. Ook wil de coalitie de geluiden uit de samenleving met betrekking tot de dienstverlening serieus nemen om tot een verbetering te komen. Over Fort Kudelstaart en Greenpark Aalsmeer is, met respect voor elkaars standpunten, afgesproken dat het nieuwe college de plannen wel voortzet, maar dat deze niet kunnen rekenen op draagvlak van Absoluut Aalsmeer.

Nieuwe wethouders
Met een hernieuwde ploeg, met naast de wethouders Bart Kabout namens het CDA en Willem Kikkert namens D66, zullen Greta Holtrop namens Absoluut Aalsmeer en Sven Spaargaren namens de VVD het college komen versterken.
De coalitie fracties spreken het vertrouwen uit naar elkaar dat zij daadkrachtig en in een transparante verhouding in de raad, en belangrijker met de samenleving, invulling geven aan hun rollen als volksvertegenwoordigers en de vier wethouders als bestuurders namens de gemeenteraad van Aalsmeer.

Gepubliceerd: 25 mei 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×